Moc povzbuzení (1)

„…je řeč vlídná…uzdravením kostem.“ Přísloví 16:24

Každý potřebuje povzbuzení. Nikdo z nás ničeho nedosáhne bez pomoci. Ti nejúspěšnější lidé v historii se stali úspěšnými díky lidem ve svých životech.

Možná jste viděli Letopisy Narnie nebo Pána prstenů. Ale věděli jste, že jejich autoři C. S. Lewis a J.

Neříkej to jen, prosaď si to!

„Koho Pán miluje, toho přísně vychovává…“ Židům 12:6

Bible se ptá: „Jaký by to byl otec, kdyby svého syna nenapravoval?“ Odpověď zní: „Asi ne moc dobrý!“ Nevíme, zdali nezačal Élí, ten velekněz, stejně se svými dvěma syny Chofním a Pinchasem. Zkrátka čteme: „Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti

Přinášíš ovoce?

„Ovoce Božího Ducha…“ Galatským 5:22-23

Všimni si tří věcí, které se týkají ovoce:

1) Ovoce je viditelné. Vzpomínáš si na učební metodu „ukaž a vysvětli“ ze školy? Jakub píše: „Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích“ (Jakubův 2:18). Nestačí „odříkat

Buď ochoten začít v malém

„A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět…“ Zachariáš 4:10

D. L. Moody se stal Božím mluvčím a člověkem, který proměňoval národy. Ale kdybys ho potkal, když byl mladší, ani by tě nenapadlo, že je to možné. I když vyrostl v církvi, byl duchovně omezený. Když se přestěhoval do Bostonu,

Duchem naplněný život

„…plni Ducha zpívejte…“ Efezským 5:19

Nové narození nevylučuje automaticky starou přirozenost. Žijeme v tělech, která jsou náchylná k hříchu, proto musíme zůstat naplněni Božím Duchem. Pavel říká: „Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost“ (Galatským 5:16). Pak nám dává důvěrně známou ilustraci: „A neopíjejte