Šamgarovo tajemství (2)

„…Šamgar… Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem na pohánění dobytka.“
Soudců 3:31

Šamgar žil v nebezpečných časech. Filištínské gangy se potloukaly venkovem a olupovaly lidi: „Ve dnech Šamgara…kdo se vydávali na cesty, vydávali se po stezkách křivolakých“ (Soudců 5:6). Šamgarovou jedinou zbraní byl bodec na pohánění dobytka, dlouhá dřevěná hůl s

Šamgarovo tajemství (1)

„…Šamgar… Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem na pohánění dobytka.“
Soudců 3:31

Bible říká: „…Šamgar… Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem na pohánění dobytka. Tak i on vysvobodil Izrael“ (Soudců 3:31). Šamgar byl pouhý farmář, který vlastnil pole, ale byl ochoten za něj bojovat. Jeho šance nebyly velké: 1 ku 600.

Láska tvého dítěte

„To jsou děti, jimiž Bůh milostivě obdaroval tvého otroka.“ 1. Mojžíšova 33:5

Je snadné stěžovat si na věci, které nemáš, a přehlížet nebo brát jako samozřejmé věci, které máš – prosté věci, které obohacují tvůj život!
Možná že tento příběh Dr. Jamese Dobsona ti pomůže změnit tvůj pohled na věc: „Před nějakým

Dej tomu všechno, co máš!

„Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.“ Přísloví 13:4

Než bylo Romaně Bañuelos 18 let, opustil ji manžel a zůstala sama na výchovu dvou dětí. Žila v Mexiku, v chudobě, neměla žádnou profesi a neuměla mluvit anglicky. Ale to ji nezastavilo. Měla jeden sen, kterého se odmítla vzdát. Pouze

Manželská práva (7)

„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Co když jsi svobodný, hledáš partnera a ještě jsi ho nenašel? Bůh stvořil Evu specificky pro Adama. „A…přivedl ji k němu. Člověk zvolal: ,Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla!‘“ (1. Mojžíšova 2:22-23). Když tě Bůh přivede k té správné