Dívej se do správného zrcadla!

„… nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné…“ 1. Petrova 3:4

Nejlepší světoví módní návrháři se zaměřují na celkový vzhled modelek, které posílají na molo: musí mít dokonalé doplňky, správný účes, make-up atd. Bůh to dělá stejně. Stvořil tě jako kompletního člověka se specifickými rysy, osobními znaky a silnými

Ježíš tě může uzdravit

„Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: ‚Ženo, jsi zproštěna své nemoci.‘ …“        Lukáš 13:12

V Bibli se píše: „V sobotu učil v jedné synagóze. Byla tam jedna žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl:

Učitel (2)

„Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.“ Jan 16:15

Duch svatý, který je tvým učitelem, chce:
1) Abys usilovně hledal v Božím Slovu odpovědi a směr pro svůj život. Nechce, abys byl pasivní a prostě přijímal cokoliv, co se ve tvém životě vyskytne. Chce, abys díky jeho Slovu

Učitel (1)

„… Duch svatý … ten vás naučí všemu…“ Jan 14:26

Ježíš řekl, že Duch svatý je tím nejlepším učitelem ze všech. Proč?
1) Protože s tebou bude spolupracovat. Když bude tvůj zájem natolik velký, že začneš klást otázky, začne učební proces. Pokud tvé otázky vycházejí z toužícího srdce, Boha neobtěžují. Ježíš řekl:

Nepřestávej se modlit a věřit

„Učil je další věci o modlitbě a použil … příběh…“ Lukáš 11:5, přel. z angl.

Tvé potřeby Boží srdce dojmou, ale tvá víra je přiměje k jednání. Proto se nepřestávej modlit a věřit. Ježíš nám k tomu dává dvě ilustrace:
1) „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci