Když jsi v bouři

„Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly…“ Matouš 14:24

Mluvme o člověku zmítaném bouří! Jeremjáš by mohl vyprávět o výšce vln a rychlosti větru. Uvědomoval si, že se rychle potápí, a proto upřel svůj pohled jinam. „Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování,

Důvěra před Bohem

„Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Matouš 9:2

Ježíš řekl ochrnutému muži, ležícímu na lůžku: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy“ (Matouš 9:2). Možná se ptáš: „Jaké hříchy mohl spáchat ochrnutý muž?“ Existují tři způsoby, jak zhřešit:
1) Dopuštění se: při tom, když děláme některé věci.
2)

Nespěchej do nového vztahu (2)

„Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.“ Jan 4:14

Všichni chceme být milovaní a oceňovaní kvůli tomu, kdo jsme. A když se to neděje podle našeho časového plánu, jsme v pokušení spěchat do dalšího vztahu a doufat, že všechno se tím zlepší.
Jeden spisovatel píše: „Neexistuje

Nespěchej do nového vztahu (1)

„…nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.“ Píseň 2:7

Když se cítíme zranění a odmítnutí, je uvnitř nás něco, co chce dokázat, že stále máme hodnotu a jsme žádoucí. Výsledkem může být, že skočíme do dalšího vztahu příliš rychle. Ale stejně jako malé dítě přes noc nepřejde od lezení po čtyřech k

Nežij v lítosti

„Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat…“ 2. Korintským 7:10

Existuje druh lítosti, která vede k zoufalství, protože si nemyslíš, že Boží milost stačí na to, aby přikryla tvé hříchy. Potom existuje „zármutek podle Boží vůle, který působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat…“