Važ si svého důvěrníka

„Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama.“        1. Samuelova 18:1

Když zjistíš, že ne každý má s tebou nejlepší úmysly, zabolí to. Musíš se proto naučit být opatrnější a rozpoznávat, na jaké úrovni s lidmi komunikovat. Do tvého úzkého okruhu důvěry obvykle patří jen několik lidí. Proto musíš

Vystup ze své lodi

„Petr vystoupil z lodi…“ Matouš 14:29

Matouš 14:29 zaznamenává: „Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.“ Polož si dnes tyto tři otázky:1) Co je mou lodí? Je to vše, co ti dává největší pocit bezpečí. To, čemu jsi v pokušení důvěřovat v bouřlivých chvílích života. Jestli chceš vědět, co

Pro Boha není nikdy příliš pozdě!

„Viděl jsem jejich cesty – přesto je uzdravím…“ Izajáš 57:18, B21

Možná se ptáš: „Není příliš pozdě, může se mnou Bůh ještě něco udělat?“ Pro Boha není nikdy příliš pozdě! V Písmu čteme o zlomených lidech, které Bůh úžasně pozvedl. Vraha Mojžíše si použil k vysvobození hebrejských otroků. Lháře a podvodníka Jákoba ke

Bůh tě cvičí

„Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu…“ Židům 12:7, B21

Hebrejské slovo pro zkoušku pochází od slova, které znamená „na něco se pozorně zadívat, podívat se, vybrat si“. Rozluč se s představou, že Bůh nevidí, jak se s něčím pereš. Naopak, je v tom plně zaangažovaný! Vidí zítřejší potřeby, a proto využívá

Proč studovat Bibli? (3)

„… aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“        2. Timoteovi 3:17

Každodenní studium Bible tě připravuje na tvé Bohem dané životní povolání. Pavel napsal: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke