Bůh a tvoje práce (3)

„Hleď, povolal jsem jménem Besaleela…“ 2. Mojžíšova 31:2

Besaleel byl prvním člověkem, o němž je v Bibli řečeno, že byl „naplněn Božím duchem“ (viz 2. Mojžíšova 31:3). A jestliže jeho jméno není široce známé, pak jen z toho důvodu, že to nebyl prorok, kněz, král ani apoštol. Byl to dovedný řemeslník. Měl cit

Bůh a tvoje práce (2)

„Od správců (od těch, jimž byla svěřena důvěra) se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“1. Korintským 4:2

Většina dospělých stráví v práci asi polovinu času života, kdy nespí. Práce je významnou součástí plánu, který má Bůh pro tvůj život. On přímo tobě určil konkrétní povolání, v němž bys měl

Bůh a tvoje práce (1)

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ Kazatel 9:10, B21

V Bibli můžeme vidět, že každý pracuje! Přitom bibličtí hrdinové měli většinou světská povolání: Izák rozvíjel nemovitosti, Jákob byl farmář, Josef nejlépe sloužil Bohu tím, že měl své dobře placené místo ve vládních službách, místo, kde ve víře založil

První Boží úkol pro nás

„… naplňte zemi, podmaňte si ji…“ 1. Mojžíšova 1:28, ČSP

První úkol, který dal Bůh v ráji Adamovi a Evě, zněl: „Naplňte zemi a podmaňte si ji“ (viz 1. Mojžíšova 1:28). To, že Adam a Eva byli vyhnáni ze zahrady Eden, neznamená, že byli omezeni jen na ni. Bůh jim řekl, že mají

Můžeš překonat svůj strach

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“  Izajáš 41:10

První ženou, která získala Nobelovu cenu, byla francouzská fyzička Madame Marie Curie. Ta řekla: „V životě není třeba se ničeho bát, stačí tomu jen porozumět.“ Proto: 1) Zjisti si fakta o tom, čeho se bojíš, abys odstranil tajemství a dezinformace.2) Místo aby