Važ si Božího slova (4)

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119:97

Vážit si Božího slova znamená tři věci:
1) Zkoumat ho. To vyžaduje, aby sis zapisoval myšlenky, které v tobě probouzí. Vyzývá to také ke kladení správných otázek, například: Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? Jak? Jinými slovy, studium Bible by ti mělo dát vhled, nejenom informace.
2) Pamatovat si ho. Možná si myslíš, že máš špatnou paměť. Už sis ale zapamatoval milióny myšlenek a informací. Pravdou je, že to, co je pro nás opravdu důležité, si pamatujeme! Z učení se Písma nazpaměť plyne obrovský užitek. Pomůže ti to odolávat pokušení, činit lepší rozhodnutí, zbavit se stresu, budovat sebedůvěru, prohlubovat myšlení a také sdílet svou víru s jinými. Tvá paměť je jako sval – čím více ji používáš, tím silnější se stává. Začni tím, že si na malou kartičku zapíšeš verš, který ti pomohl, a budeš ho nosit u sebe. Čti si ho nahlas během práce, cvičení, čekání i před spaním. Klíčem k zapamatování si Písma totiž je – opakovat, opakovat, opakovat!
3) Rozjímat o něm. Žádný jiný zvyk nepomůže tvému duchovnímu zrání více než denní rozvažování nad Božím slovem. Touto činností jsme doslova proměňováni k Božímu obrazu (viz 2. Korintským 3:18). Davida Bůh nazval mužem podle svého srdce (viz Skutky 13:22, ČSP). Čím si to David zasloužil? Tím, že rád rozjímal o Božím slovu: „Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím“ (Žalm 119:97).
Klíčem k úspěšnému křesťanskému životu je vážit si Božího slova.

Važ si Božího slova (3)

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství…“ Koloským 3:16

Když budeš svou mysl naplňovat Božím slovem, Duch svatý toho využije ke tvé proměně. „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí…“ (Koloským 3:16). Jak toho dosáhneš?1) Čtením Božího slova. Když budeš číst noviny, ale Bibli

Važ si Božího slova (2)

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.“ Jan 8:31

Jan napsal: „Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši “ (3. Janova 2). Aby se ti „dobře dařilo“, musí být jednou z tvých každodenních priorit četba

Važ si Božího slova (1)

„… vážil jsem si slov jeho úst více než svého denního chleba.“ Jób 23:12, přel. z angl.

Boží Duch nás pomocí Božího slova činí podobnými Božímu Synu! Právě proto ti bude satan stavět do cesty sto jedna překážek, aby ti zabránil číst Bibli. Pavel napsal: „Pomocí svého slova z tebe Bůh může učinit,

Přimkni se k Bohu!

„Mohli byste padnout stejně snadno jako kdokoliv jiný.“        1. Korintským 10:12, přel. z angl.

Když psal Pavel o chybách, jichž se v minulosti dopustili někteří jedinci z Božího lidu, napsal: „V našich historických knihách máme všude varovná znamení – NEBEZPEČÍ! Byla tam zapsána proto, abychom neopakovali stejné chyby. Naše postavení v dějinách je