Buď pevný

„Hle, ‚blahoslavíme ty, kteří vytrvali‘.“ Jakub 5:11

Američtí průzkumníci Lewis a Clark během své slavné expedice čelili neuvěřitelnému strádání. Když se dostali k řece Missouri, mysleli si, že mají nejhorší za sebou; a potom uviděli Skalisté hory! Místo očekávané snadné plavby po proudu tu byla nejtěžší výzva: vzdát to, nebo začít šplhat! Když

Prst Boží (4)

„Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.“ Jan 8:6

Prst Boží v očištění. Jednoho dne farizeové přivedli ke Kristu ženu. Byla přistižená při cizoložství a oni očekávali, že ji Ježíš odsoudí. On se ale místo toho „… sklonil a psal prstem po zemi“ (Jan 8:6). Jako kdyby je neslyšel. To je ten

Prst Boží (3)

„… dal mu dvě desky svědectví; byly to kamenné desky psané Božím prstem.“ 2. Mojžíšova 31:18

Prst Boží v kameni. Proč Bůh vyryl Desatero do kamene, co myslíš? Protože jeho principy jsou trvalé a neměnné. Přemýšlíš o tom, co bude se všemi těmi lidmi, kteří nikdy neslyšeli Boží Slovo? Jak je bude

Prst Boží (2)

„Věštci tedy řekli faraónovi: ‚Je to prst Boží.‘“  2. Mojžíšova 8:15

Prst Boží v neštěstí. Když Bůh seslal záplavu komárů a faraónovi věštci to nedokázali zopakovat, křičeli strachy: „To je prst Boží!“ Nakonec to faraónovi došlo: „Možná, že se mi Bůh snaží něco říct.“ Neštěstí, jež postihlo Egypt, bylo přímým důsledkem toho,

Prst Boží (1)

„Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů…“ Žalm 8:4

Podívejme se na prst Boží v Písmu:
Prst Boží ve stvoření. Žalmista David řekl: „Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?“ (Žalm 8:3-4).
Bible