Vždycky měj čisté svědomí

„Bratří, až do dneška žiji se zcela dobrým svědomím před Bohem.“ Skutky 23:1

U památníku Marka Twaina v Hartfordu ve státě Connecticut najdeš zarámovaná tato slova: „Vždycky jednej správně. Některé lidi to potěší, ostatní udiví. S úctou Mark Twain, New York, 16. února 1901.“ Když je tvé svědomí programováno a vedeno Božím slovem,

Buď rozhodný a jednej

„Vstaň! To bude tvůj úkol. My jsme s tebou. Buď rozhodný a jednej!“ Ezdráš 10:4

Pravděpodobně jsi neslyšel o Harlowu Curticovi díky tomu, že nevystudoval Harvard. Byl to vesnický chlapec s pouze středoškolským vzděláním. Ale měl velké sny. Začal jako účetní ve firmě General Motors a ve věku třiceti pěti let se vypracoval

Používej, co ti Bůh dal

„Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.“    Přísloví 11:24

Ježíš učil své učedníky, aby byli distributory jeho požehnání a prvními, kdo odpoví potřebným. Proto je zapojil do procesu a vybavil je, aby jej v budoucnu zastupovali. Při nasycení pěti tisíců se zázrak rozmnožení nestal, když jídlo opouštělo

„Čiň“ Boží slovo!

„… bude blahoslavený pro své skutky.“ Jakub 1:25

Pastor David Jeremiah vyprávěl o známém vysokoškolském profesorovi, který trávil studijní léto v Jeruzalémě. V jeho sousedství žil ortodoxní židovský rabín, se kterým celé léto studoval hebrejštinu. Jednoho dne profesor seděl a poslouchal, jak jeho židovský přítel recituje celou knihu žalmů v hebrejštině bez toho,

Porozuměj opravdové svatosti

„… bude svatý Hospodinu zástupů.“ Zacharjáš 14:21, B21

Zasvěcení by vždy mělo být „Hospodinu“. Kdykoli se zasvětíme „člověku“, je to špatné a zavádějící, protože to je jen pýcha a přetvářka. Ježíš neodsoudil farizeje kvůli jejich skutkům zbožnosti, ale proto, že je předváděli, aby udělali dojem na druhé. Nejenže žili podle dlouhého seznamu náboženských