Duch svatý je tvůj pomocník

„Přímluvce … vás naučí všemu…“ Jan 14:26

Ježíš řekl: „Ale Přímluvce, Duch svatý … ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl“ (Jan 14:26). Duch svatý má tedy tyto dvě role:
1) Učí tě, jak chodit s Bohem.
2) Připomíná ti, abys to dělal každý den.
Jako vykoupené Boží děti se musíme neustále učit, jak s Bohem chodit. Potřebujeme si neustále připomínat požehnání, která nás čekají, když to budeme dělat, a problémy, do nichž se dostaneme, když s ním chodit nebudeme. Pokud máš děti, dobře znáš postup. Musejí se naučit abecedu, aby mohly číst a psát; pak je třeba, aby to procvičovaly, dokud si to neosvojí. Musejí se naučit chodit, a stovky pádů jsou jen součástí dospívání.
Bible říká: „Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ (Přísloví 24:16). Stejně jako ty neřekneš svému dítěti: „Necháme toho, ty se chodit nikdy nenaučíš,“ ani tvůj nebeský Otec to nevzdá s tebou. Své dítě jsi vedl k osobní hygieně a čistotě. Podobně i tobě Duch svatý připomíná důležitost každodenního čtení Božího slova. Ježíš přece řekl: „Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil“ (Jan 15:3). A žalmista napsal: „Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova“ (Žalm 119:9). Pokud jsi moudrý, začneš svůj den modlitbou: „Duchu svatý, uč mě, co potřebuji vědět, a připomínej mi to po celý dnešní den.“

Rozpoznej, kým jsi veden

„… Duchem choďte…“ Galatským 5:16, ČSP

Charles Stanley vyprávěl: „Během jedné fotografické výpravy naše skupina stoupala téměř tři hodiny vzhůru po stezce a já jsem začal mít divný pocit, že jdeme špatně. Zeptal jsem se průvodce, ale ujistil mě, že je vše v pořádku. Nechtěl jsem být podezřívavý a šel jsem dál. Po

Vytrvat ve službě až do konce (4)

„… ustanovil v jednotlivých městech starší…“ Titovi 1:5

Čtvrtý problém, který lze najít mezi pastory, kteří odešli ze služby, je tento: Učí druhé, jak budovat silné rodiny, aniž by věděli, jak mají budovat tu svou. Nebo pro ni nechtějí nic obětovat – až se z toho stane problém. Nejsilnější kázání, které kdy budeš

Vytrvat ve službě až do konce (3)

„Dbejte tedy na sebe i na celé stádo…“ Skutky 20:28, B21

Zde je další problém, s nímž pastoři často zápasí: Vědí, jak duchovně sytit druhé, ale nesytí sami sebe. Než Pavel opustil sbor v Efezu, shromáždil jeho vedoucí a řekl jim: „Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch

Vytrvat ve službě až do konce (2)

„… na mě denně doléhá ještě starost o všechny církve.“ 2. Korintským 11:28, B21

Podívejme se na další důvod, proč přes padesát procent pastorů opouští službu. Milují zástupy, ale nezvládají jejich tlak. Rádi hovoříme o síle rané novozákonní církve, ale co její problémy? Církev tvoří lidé, a lidské bytosti mívají nevyřešené otázky. Novozákonní