Ustát finanční otřesy (1)

„…aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.“ Židům 12:27

Rick Hamlin píše o nedávné konverzaci: „Jeden člověk mně podobný řekl: ,Bojím se chodit do práce. Všechno to propouštění je depresivní. Stále přemýšlím o tom, že příští budu já. Mám spoustu práce a moji klienti si cení toho, co dělám, ale začal jsem si

Otázky týkající se tvé vize

„Po těchto událostech se stalo…ve vidění slovo Hospodinovo…“ 1. Mojžíšova 15:1

Bůh zaslíbil Abrahamovi: „V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země“ (1. Mojžíšova 12:3). To je velká vize! Ale Bůh věděl, že Abraham má víru ji přijmout. Pokud nenávidíš to, co musíš udělat, abys mohl naplnit svou vizi, pak je něco špatně. Prozkoumej

Závazek a odvaha

„Vstaň!… Buď rozhodný a jednej!“ Ezdráš 10:4

Terry Fox běžel napříč Kanadou a vybral dvacet čtyři miliónů dolarů na boj s rakovinou. Je ohromující, že to udělal s jednou nohou; rakovina mu vzala tu druhou. Plánoval běžet čtyřicet dva kilometrů každý den, ale kvůli vážným bolestem hlavy, sněhu a ledovým silnicím po měsíci

Stát v trhlině

„Hledal jsem mezi nimi muže, který by…se postavil v trhlině před mou tvář…“
Ezechiel 22:30

Kdosi řekl: „Modlitba hýbe rukou, která hýbe světem.“ Proto musíš vyhradit modlitbě správné místo ve svém životě – první místo.
Joni Eareckson Tada píše v knize „Úžasný vetřelec“ o Dianě, která trpí roztroušenou sklerózou: „Diana,

Satan je poražen (5)

„Řekl ženě: ,Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?‘ Žena hadovi odvětila: ,Plody ze stromů v zahradě jíst smíme…‘“    (1. Mojžíšova 3:1-2)

Jediná moc, kterou satan nad tebou má, je moc přesvědčovat. „Řekl ženě: ,Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?‘ Žena hadovi odvětila: ,Plody ze stromů