Na čem stojí tvůj život

„Spravedlivý žije bezúhonně…“ Přísloví 20:7

Nakonec bude tvůj život shrnut do jediné věty. Na čem stojí tvůj život? Pokud žiješ s tím, že máš cíl, lidé na tvém pohřbu nebudou ponecháni údivu. Uděláš všechno úplně správně? Ne. Ale: „Spravedlivý žije bezúhonně, blaze bude po něm jeho synům!“Tvůj život je tvoje největší dědictví a

Ceň si své rodiny

„Hle, jak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina.“ Žalm 128:4

Pokud jsi laskavý k lidem, kteří nejsou členy tvé rodiny a nejsi laskavý ke své vlastní rodině, pak je to problém, který je potřeba pojmenovat. Přečti si toto: „Děti byly hlučné, hašteřivé, naprosto nemožné. Byl jsem unavený a znechucený. Proto jsem se

Přeprogramuj svou mysl

„…proměňujte se obnovou své mysli…“ Římanům 12:2

Za vším, co děláš, je myšlenka! Takže pokud to myslíš vážně se změnou svého života, musíš změnit své myšlení. Není to snadné a nestane se to okamžitě. Představ si sám sebe ve člunu s automatickým pilotem nastaveným tak, aby jel člun určitým směrem, a potom se

Náhledy na stárnutí (5)

„Bázeň před Hospodinem přidává dnů…“ Přísloví 10:27

Naše kultura zbožňuje rockové hvězdy a osobnosti sportu, ale často opomíjí znalosti a zralejší osobnosti. Jak bláznivé! Jako Boží rodina bychom měli jednat jeden s druhým podle Jeho hodnot. Zamysli se nad tím, jak On chce, abychom pohlíželi na naše bratry a sestry v pokročilém

Náhledy na stárnutí (4)

„Bázeň před Hospodinem přidává dnů…“ Přísloví 10:27

Nedovol strachu, aby ovládal tvůj pozdní věk. Nedovol, aby tě neodhadnutelné věci v životě, jako jsou finance, zdraví, osamělost, ztráta přátel a členů rodiny, srazily dolů. Bible říká: „Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha…“ (Kazatel 11:5).