Pozor na ústa! (2)

„Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká .“ Lukáš 6:45

Odpovězme na některé otázky týkající se komunikace:
1) Co je dobrá komunikace? Je to upřímné, oboustranné sdílení s dobrými úmysly. Není to „vyklápění” vlastních názorů nebo předávání části své mysli někomu! První zákon slovní ekologie zní: smetí se samo biologicky nerozkládá! Vrací se

Pozor na ústa! (1)

„Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká .“ Lukáš 6:45

„To bylo jen pár bezvýznamných slov. To je toho!“ Špatně! Naše slova jsou důležitá a mnoho znamenají! „Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká“ (Lukáš 6:45). Tvá slova mají záporný

Důvěřuj Bohu! Důvěřuj Bohu! Důvěřuj Bohu!

„Tys mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých !“ Žalm 142:6

Těžké časy některé lidi nabíjejí energií, ale jiné lidi ochromují. Podívej se na Davida. Všechno, čeho se dotknul, se proměnilo ve „zlato“: Samuel ho pomazal králem; porazil Goliáše; Saul si ho vybral jako hudebníka a válečníka; armáda ho milovala a napsala

Urovnej svůj spor

„…domlouvám… aby byly zajedno v Pánu.“ Filipským 4:2

Euodia a Syntyché byly dvě ženy, které pracovaly ruku v ruce s Pavlem na budování sboru. Ale je smutné, že jediná zmínka o nich v Písmu se týká toho, že spolu nemohly vzájemně vyjít. To není správné, protože Boží požehnání je založeno na naší ochotě

Naamán (4)

„Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím.“ 2. Královská 5:1

Než opustíme příběh o Naamánovi, všimněme si dalších dvou věcí:
1) Každý potřebuje pomoc. Nejen ti, co bývají dole, ale i ti, kteří bývají nahoře. Být generálem s pěti hvězdičkami nic neznamená, když umírá na malomocenství. „Ale oni by nenaslouchali nikomu takovému,