Samson a Josef (2)

„To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám…“
1. Korintským 10:11

Zatímco Samson měl všechny výhody, Josef měl oproti němu všechny nevýhody. Všimni si těchto:
1) Boží lid s ním špatně zacházel. Josefovi bratři mu zazlívali vizi, kterou dostal od Boha i přízeň,

Samson a Josef (1)

„To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám…“
1. Korintským 10:11

Samson byl poražený, Josef byl vítěz. Samson měl všechny možné výhody. Byl výsledkem zázračného porodu, vychovali ho zbožní rodiče a dostal nadpřirozenou sílu. Ale on selhal. Proč? Zde je několik důvodů:
1)

Potřebuješ víru

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme…“ Židům 11:1

Nepotřebuješ víru, dokud v něco nedoufáš. Naděje stanovuje cíl; víra je most, který tě k němu dostane. Není potřeba stavět most, pokud nikam nejdeš. Ale pokud jdeš za něčím, čeho sám nemůžeš dosáhnout, potřebuješ most víry, který tě tam převede. „A

Jsi pod Boží ochranou

„… přečká noc ve stínu Všemocného.“ Žalm 91:1

Co je to „stín Všemocného“? V poušti, kde Izraelci putovali po čtyřicet let, se teploty mohly vyšplhat až přes padesát stupňů. Nebyl tam stín kromě toho, který poskytovaly stany, v nichž lidé žili. Proto rozuměli výstižnosti metafory „… ve stínu Všemocného“ (Žalm 91:1).
Pokud

Znát Boží hlas

„… ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.“ Jan 10:4

Zde je sedm případů, kdy je slyšení Božího hlasu nanejvýš důležité. Je třeba:
1) Vyslechnout Boha dříve, než přijmeš myšlenky druhých. Proč? Protože jejich myšlenky nejsou jeho příkazy. Nezavazuj se ke slibům, které nemůžeš dodržet. Musíš milovat druhé, ale buď veden