Odměny za laskavost (2)

„Načerpám i tvým velbloudům…“ 1. Mojžíšova 24:19

Rebečin příběh nám dává jednu velice důležitou radu do života: Ujisti se, že jsi připraven otevřít, když příležitost zaklepe na dveře. Rebeka nemyslela na to, že je to práce navíc a kolik času si vyžádá napojení deseti žíznivých velbloudů. Neřekla: „Tohle dělat nebudu, to nemám v

Odměny za laskavost (1)

„Načerpám i tvým velbloudům…“ 1. Mojžíšova 24:19

Jednoho dne poslal Abraham svého služebníka Eliezera, aby našel manželku pro jeho syna Izáka. Když Eliezer stanul u studny poblíž malého města, modlil se: „Ať dívka, jíž řeknu: Nakloň prosím džbán, abych se napil … odpoví: … také tvé velbloudy napojím, je ta, kterou jsi určil

Všechny je vyžeň!

„všecky vyhnal, vzal s sebou … ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam…“  Marek 5:40

Když Bohu důvěřuješ, že učiní zázrak, nic tě nesrazí tak rychle jako něčí nevíra. A navíc Boží jednání nemůžeš poznat na základě povrchního pohledu. „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být

Buď ochoten se měnit

„Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí.“        5. Mojžíšova 32:29

Jestli nejsi ochoten se měnit, budeš od nynějška za pětadvacet let sice starší, ale jinak stejný jako dnes, kromě toho, že už budeš mít méně času i možností. Bible říká: „Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak

Investuj do svých dětí

„Pakli toho, cos měl prve, bylo málo, převelice vzroste, co budeš mít potom. “ Jób 8:7

Ranč „Lazy B“ se rozkládá na ploše přes šest set sedmdesát kilometrů čtverečních, většinou porostlých křovinami. Od roku 1881 patří rodině Dayových. Když se Harrymu a Adě Mae Dayovým narodilo první dítě, jeli kvůli porodu do nemocnice