Vrať se do Bét-elu!

„Místu … dal Jákob jméno Bét-el.“ 1. Mojžíšova 35:15

Co bys měl dělat, když se cítíš znechucený a bojíš se, že jsi ztratil cestu? To je otázka, před níž stál Jákob. A když se obrátil v srdci k Bohu, dostal tuto odpověď: „‚Vstaň a vystup do Bét-elu … udělej tam oltář Bohu, který

Neodrazuj

„Rozšířili špatnou zprávu…“ 4. Mojžíšova 13:32, přel. z angl.

Odrazování zvědů způsobilo, že Izraelci začali pochybovat o Božím zaslíbení, zřekli se svého snu a zemřeli na poušti. Ironií je, že byli jen několik dnů cesty od zaslíbené země!Jak k tomu došlo? Po čtyřiceti dnech strávených v Kanaánu, zemi tak úrodné, že jeden hrozen

Zradil tě někdo?

„I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval … vypíná se nade mne a zvedá patu.“    Žalm 41:10

V životě musíme počítat nejen s neočekávanými zklamáními a neznámými proměnami, ale také si musíme být vědomi, že někteří lidé nás nevyhnutelně budou zrazovat a zraňovat. Možná nás tak oklamali, že

Soustřeď se na řešení, ne na problém

„… v utišení a v důvěře bude vaše síla.“ Izajáš 30:15, ČSP

Když se ve tvých vztazích objeví problémy, budeš nucen se stát překladatelem, vyjednavačem, diplomatem a tvůrcem pokoje. A zásadní význam budou mít dobré komunikační schopnosti.Nic není více frustrující, než když tě lidé nechápou nebo pořádně nevyslechnou, když tě ignorují nebo si

Buď přizpůsobivý

„… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ Filipským 2:4

Pokud jde o pravdu, měl bys být neústupný. Ve vztazích se ale musíš naučit být přizpůsobivý. Jestli potřebuješ mít vždycky „pravdu“ a musíš druhým dávat najevo, že se „mýlí“, nebudeš se nikdy moci radovat z pevných, trvalých vztahů.