Dívej se na svou práci jako na Boží vůli (3)

„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ Žalm 127:1

Jsi-li schopným člověkem, ale tvůj úkol je příliš snadný, zažiješ nudu. Nejsi-li tak schopný a tvůj úkol je příliš náročný, můžeš zažít frustraci a úzkost. Když ale obtížnost úkolu odpovídá úrovni tvých schopností, pak prožíváš „flow“ (plynutí). Nepracuješ pak pro peníze, ani pro

Dívej se na svou práci jako na Boží vůli (2)

„Všechno … čiňte ve jménu Pána Ježíše…“ Koloským 3:17

Výzkumy ukazují, že nejlepší chvíle života neprožíváme při odpočinku nebo zábavě. Přicházejí, když jsi ponořený do významného úkolu, který je sice obtížný, ale náročností odpovídá tvým maximálním schopnostem. V takové chvíli se tak pohroužíš do práce, že ti připadá, jako by čas neexistoval;

Dívej se na svou práci jako na Boží vůli (1)

„Musíme konat skutky toho, který mě poslal…“ Jan 9:4

Když začneš vnímat, že to, co děláš pro svou obživu, je důležitou součástí Boží vůle pro tvůj život, zažiješ novou úroveň naplnění. Ježíš kázal a uzdravoval, ale všechno to bral jako „dílo“, které mu dal Otec. Ber to také tak! Místo toho, abys

Hledat Boží tvář v modlitbě (2)

„Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář…“ 4. Mojžíšova 6:25, ČSP

Když se budeš zabývat životem Krista, zjistíš, že modlitba pro něho nebylo něco vyčerpávajícího, ale něco, co mu dodávalo sílu. Tím může být i pro tebe, když zahlédneš, jak nad tebou při modlitbě září Boží tvář. Když diskutuješ s kritikem, který

Hledat Boží tvář v modlitbě (1)

„Hospodine, tvář tvou hledám.“ Žalm 27:8

Když se díváme na rodiče s malým dítětem, vidíme nádherný obraz toho, co se děje při modlitbě. Představ si ročního chlapečka, který se na tebe podívá – a hledí. To je okouzlující! Napřed se dívá plaše, hlavu trochu odvrací a dívá se jen koutkem oka. Ty