Buď neústupný! (2)

„Přistoupili a stoupli jim svýma nohama na šíje.“ Jozue 10:24

Ihned poté, co Izrael vstoupil do zaslíbené země a narazil na pět pevně odhodlaných králů, Bůh řekl Izraeli: „Nebojte se a neděste…“ (Jozue 10:25). Slovo „zděšený“ znamená být „zničený strachem“ a „zhroucený“. Dnes tě chce satan zničit tím, že tě okrade o tvůj

Buď neústupný! (1)

„…svolal Jozue všechny izraelské muže a rozkázal…: ,Přistupte a stoupněte svýmanohama na šíje těmto králům!‘“    Jozue 10:24

Když Izrael vstoupil do zaslíbené země, bylo tam pět králů s armádami, kteří byli rozhodnuti je zastavit. Ale Bůh je pomohl Jozuovi porazit a všech pět králů uteklo a skrylo se v jeskyni. Proto Jozue řekl

Čti denně svou Bibli (3)

„Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Izaiáš 40:8

Podívejme se ještě jednou na to, co někteří nejvýznamnější lidé v dějinách řekli o Bibli: Matthew Arnold: „Lidé se vrátí k Bibli, protože to bez ní nemohou zvládnout. Skutečný Bůh je a musí být především Bohem Bible, věčný, který je

Čti denně svou Bibli (2)

„Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ Matouš 24:35

Podívejme se znovu na to, co někteří nejvýznamnější vůdci v dějinách řekli o Bibli.Napoleon: „Kolik štěstí Bible přináší těm, kteří jí věří! Jaké zázraky poskytuje těm, kteří o ní přemítají!“ Daniel Webster: „Neexistuje žádný pevný základ pro civilizaci kromě Božího Slova. Když přijmeme

Čti denně svou Bibli (1)

„…to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.“ 1. Petrova 1:25

Přečti si, co někteří významní vůdci v historii řekli o Bibli. William Gladstone, předseda vlády Velké Británie: „Jedna z nejdůležitějších současných otázek je, jak přinést pravdu Božího Slova do živého kontaktu se smýšlením a srdci všech společenských tříd?“Goethe: „Považuji evangelia