Porozumět našemu nebeskému otci (2)

„Chová se k nám jako otec, něžně a soucitně.“ Žalm 103:13, přel. z angl.

Jestli si neseš jizvy ze špatného dětství, pak pro tebe nemusí být snadné vidět Boha jako svého milujícího Otce. Když tolik tvých potřeb – láska, bezpečí, důvěra, pohodlí, péče a materiální potřeby – zůstalo v dětství nenaplněných, může být

Porozumět našemu nebeskému otci (1)

„Nepoznali, že k nim mluví o Otci.“ Jan 8:27

Náboženským lidem v Ježíšově době připadal pojem Božího otcovství těžko pochopitelný. Pán, král, soudce – tomu rozuměli. Ale otec? V jejich starozákonním Písmu se o Bohu jako o Otci mluvilo sotva šestkrát, zatímco Nový zákon má takových zmínek stovky. Sám Ježíš řekl: „… nikdo

Rozvíjení trpělivosti

„… problémy a zkoušky … pomáhají nám, abychom se naučili trpělivosti.“    Římanům 5:3, přel. z angl.

Není to zajímavé, že jak stárneme, stáváme se více trpělivými, přestože máme méně času? Jak to? Protože máme nadhled! Naše problémy se tak moc nezměnily, ale náš pohled ano. Věci, které nás dříve rozčilovaly, nám přestaly vadit,

Pavlův a tvůj osten (3)

„Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.“ 2. Korintským 12:9, B21

Pavel napsal: „Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode mě odešlo, ale řekl mi: ‚Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.‘ Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc. S radostí

Pavlův a tvůj osten (2)

„… abych se nepovyšoval.“ 2. Korintským 12:7

Bible nám neprozrazuje, co bylo ostnem v Pavlově těle, Pavel nám ale říká, proč Bůh ten osten dopustil: „… abych se nepovyšoval“ (2. Korintským 12:7). Dobré výsledky a úspěchy mohou vést k rostoucí pýše a nezávislosti na Bohu. Všiml sis, že když se nám v životě