Mluv „vybraně“

„Vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí…“ Koloským 4:6, ČSP

John Grisham, autor bestselerů, podle kterých byly natočeny filmové trháky, byl nazýván „rovným šípem, který si razí cestu podél velmi křivolaké cesty“. V jeho románech se často objevují pochybní právníci, zkorumpovaní politici a od boku střílející policisté – odvrácená strana světa bohatství

Nech je jít!

„Vyšli z nás, ale nebyli z nás.“ 1. Janova 2:19

Každý vztah ve tvém životě má nějaký důvod a je pro určité období. Tvůj závazek vůči rodině by měl být na celý život, ostatní vztahy ale mohou být časově omezené. Takže když někdo odejde, nesnaž se ho přemlouvat, aby s tebou zůstal, miloval

Nepropadej zoufalství

„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“        Jakub 1:2

Když do našeho života a našich vztahů přijdou těžkosti, a ony nevyhnutelně přijdou, je snadné podlehnout dominovému efektu zoufalství. Nejprve jsme zklamaní nějakou událostí nebo vztahem. Potom, když problémy přetrvávají, upadáme do malomyslnosti a rezignujeme ze svých očekávání,

Bůh ti odpustí a obnoví tě

„Nalomenou třtinu nedolomí…“ Izajáš 42:3

Slyšel jsi někdy o Bostonské melasové tragédii? Dne 15. ledna 1919 praskl v přístavu v Bostonu ocelový kontejner s více než devíti milióny litrů horké tekuté melasy. Devět metrů vysoká vlna horkého „sirupu“ utopila lidi i koně, zničila budovy a rozdrtila nákladní auta, vagóny a automobily. Obrovská cisterna

Potřebuješ vizi

„Ve vidění promluvil jsi…“ Žalm 89:20

Žalmista říká: „Ve vidění promluvil jsi jednou ke svým věrným. Řekls: ‚… Nalezl jsem Davida, svého služebníka, pomazal jsem ho svým olejem svatým. Pevně bude moje ruka při něm, udatným ho učiní má paže‘“ (Žalm 89:20-22). Velkému úspěchu vždy předchází velká vize. A Bůh je dárcem velkých