Měj realistická očekávání (2)

„Sám dobře věděl, co je v člověku.“ Jan 2:25

Zde jsou tři oblasti, ve kterých se musíš naučit mít realistická očekávání:
1) Ohledně své osoby. Když věci děláš špatně, většinou se cítíš špatně. To uvádí do pohybu nekonečný kruh úsilí o dosažení věcí, které jsou mimo tvůj dosah, a naději, že dokážeš

Měj realistická očekávání (1)

„Sám dobře věděl, co je v člověku.“ Jan 2:25

Ježíš viděl v lidech to nejlepší a snažil se na to ukázat. Ale nebyl naivní; znal lidskou slabost. Když Ho lidé zklamali, nereagoval zlostně, ani se od nich neodtáhnul. Co udělal? „…mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však

Ať to stojí cokoliv

„Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.“ Přísloví 13:4

Slovo „píle“ zahrnuje takové kvality jako jsou pilná práce, poctivost, vytrvalost a úsilí o znamenitost. Překlad Bible The New Living Bible Translation to říká takto: „Líní lidé toho chtějí hodně, ale dostanou málo, ale ti, kteří pilně pracují, budou prosperovat.“

Nauč se být taktní

„Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé.“ 1. Korintským 9:22

Takt je schopnost říci to, co chceš říci, aniž by sis udělal nepřítele. K tomu, abys někoho získal, musíš nejdříve udělat dvě věci: a) porozumět mu; b) být srozuměn s rozdílností.
Pavel napsal: „…abych získal ty, kteří jsou bez zákona…

Bezpečí v Boží přítomnosti

„Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“ 2. Mojžíšova 33:14

Pokud nebudeš trávit čas v Boží přítomnosti, budeš pod povrchem vždycky pociťovat nejistotu. Jsou určití lidé, od kterých čerpáme bezpečí jenom tím, že jsme s nimi; díky jejich přítomnosti a přístupu k životu se cítíme lépe. Stejně tak, když potřebuješ být