Kristovo a tvoje vzkříšení

„Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých…“ 1. Tesalonickým 4:14

Slovo „vzkříšení“ znamená „vstávající mrtvé tělo“. Většina náboženství učí o nesmrtelnosti, ale pouze křesťanská víra učí o vzkříšení těla. „Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také věříme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s

Jak úžasný život

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Matouš 27:46

Představ si, že bys stál na pódiu a sledoval každý hřích, který jsi kdy spáchal tak, že by to celý svět viděl – tvé skryté návyky, tvé sobecké motivy, tvé zlostné výbuchy, tvé kritické postoje a tvé žárlivé srdce. Jak myslíš, že by

Jak zemřít správně

„Není zde, byl vzkříšen.“ Lukáš 24:6

Kristus, zakladatel křesťanství, byl jediným mužem, schopným domluvit si schůzku po smrti a pak se objevit, aby ji dodržel. On řekl svým učedníkům: „Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje“ (Matouš 26:32). A udělal to. Pokud navštívíš hroby těch, kdo založili velká světová náboženství, zjistíš, že

Bůh uskutečňuje svůj plán pro tebe

„Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane…“ Izajáš 46:10

Nejsi chybou, které se dopustili tví rodiče v žáru vášně. To, co udělali tví rodiče, možná mohlo být nesprávné, ale ty nejsi! Můžeš si říkat: „Bože, je možné, že jsi měl nějaký důvod pro mé početí? Jsem povolán k tomu, abych v životě

Projev svou lásku nyní!

„A to je láska: žít podle Božích přikázání…“ 2. Janova 1:6

Modli se každé ráno: „Pane, ať už se mi podaří udělat cokoliv dalšího nebo ne, pomoz mi strávit tento den tím, že budu milovat Tebe i druhé, protože Tvoje Slovo říká, že o tom je celý život.“ Pokud to uděláš, budeš jednat