Sniž svůj dluh

„… dlužník je věřitelovým otrokem.“ Přísloví 22:7, B21

Albert Einstein věřil, že „pravidlo 72“ (výpočet doby zdvojnásobení vkladu) je důležitějším objevem než jeho teorie relativity. Pravidlo funguje následovně: Když číslo 72 vydělíš roční úrokovou mírou svých uložených peněz, zjistíš, za kolik let se tvé úspory zdvojnásobí. Například deset tisíc korun uložených na šestiprocentní

Jak to všechno skončí

„Budou hledět na jeho tvář … a budou kralovat na věky věků.“ Zjevení 22:4-5, B21

Jestli se chceš dozvědět, jak skončí příběh, musíš si přečíst poslední kapitolu. Ve dvacáté druhé kapitole knihy Zjevení, poslední kapitole Bible, čteme o dvou slavných vyhlídkách, z nichž se mohou radovat všechny vykoupené Boží děti. Pojďme se na

Jak dobře nasloucháš?

„Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Marek 4:9

Studie ukazují, že padesát procent z toho, co slyšíme, zapomínáme okamžitě, osmdesát procent během dne a devadesát sedm procent během týdne. Co z toho vyplývá? Když nasloucháš, snaž se pochopit spíše smysl řečeného a ne jen si pamatovat fakta. Skvělí studenti jsou skvělými posluchači, a

Milost tě učiní zbožným

„… máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?“ Římanům 6:1

Jak bychom měli reagovat, když někdo říká, že přílišné mluvení o Boží milosti způsobuje, že si lidé začnou myslet, že mohou klidně hřešit? Poukázat na Boží slovo: „Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?

Buď rozhodný

„… člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“ Jakub 1:8, B21

Pokud se bojíš rozhodovat se, abys neudělal něco špatně, přečti si tato slova: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad … a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje.