Proč to trvá tak dlouho?

„Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.” 1.Timoteovi 4:15

Proč změna trvá tak dlouho? Protože: 1) Učíme se pomalu. Jak často jste selhali a mysleli si: „To snad ne! Myslel jsem, si, že už to umím lépe.” Dějiny Izraele ukazují, jak rychle zapomínáme lekce, které nám Bůh dává,

Odlišnost, která trvá

„Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání…” 2. Petrova 1:15

Někteří z nás si myslí, že si jednoduše zaslouží úctu kvůli své pozici. Ne, úctu si člověk musí zasloužit denně. Generál J. Lawton Collins tvrdil: „Nezáleží na tom, jak úžasný člověk je, nikdy

Když jste přetíženi (3)

„Nedělejte si tedy starost o zítřek…” Matouš 6:34

Všechno, co se může pokazit, se pokazí. Váš dospívající si nechá propíchnout nos, pes se vyzvrací na koberec, rozbije se záchod a z auta něco teče. Není divu, že jste ve stresu! Když vás život drtí, pamatujte, že:
1) Bůh vás stále vidí. Když

Když jste přetížení (2)

„Bdím po celou noc.” Žalm 77:4 (přel. z angl.)

Nemůžete-li uniknout stresu, můžete se naučit s ním jednat tak, že převezmete kontrolu nad svým životem v malých, ale důležitých věcech. Zde jsou dvě:
1) Myslete na někoho jiného než na sebe. David byl tak vyčerpán, že nespal celou noc. Stalo se vám

Když jste přetížení (1)

„Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.” Žalm 94:19

Než z houslí zazní hudba, musí být na struny vyvinut tlak, ale je-li příliš silný, struny prasknou. Stejná pravda platí o vás. Dostatek tlaku způsobí, že teče šťáva a pomáhá vám dělat to, co je potřeba, ale když je tlaku