Jak moc miluješ Ježíše?

„Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji.“        Matouš 13:46, ČSP

Při jednom z největších firemních převodů v dějinách Stanley Tam právně převedl padesát jedna procent akcií své společnosti na Boha. Kdysi zakládal společnost United States Plastic Corporation s kapitálem třiceti sedmi dolarů. Když svůj podnik vracel

Odpověď je na cestě!

„Jednoho dne procházel Elíša Šúnemem. Tam byla znamenitá žena.“ 2. Královská 4:8

Bible označuje tuto ženu jako „znamenitou ženu“. To proto, že měla „znamenitou“ strategii pro svůj život! Připravila ve svém domě pokojík pro proroka Elíšu, který ho směl použít vždy, když procházel městem. Na oplátku splnil touhu jejího srdce – narodil se

Nauč se žít v rámci svých možností

„… dlužník se stává otrokem věřitele.“ Přísloví 22:7

Zde je plán, jak se dostat z dluhů a zůstat bez nich. Místo toho, abys vnímal svou platební kartu jako „kreditní kartu“, začni ji vidět jako svou „dluhovou kartu“. Až tě příště bude „svrbět ruka“ koupit si něco, co vlastně ani nepotřebuješ nebo na co

Duchovní růst (3)

„… slovo Boží, které také mocně působí ve vás věřících.“ 1. Tesalonickým 2:13, ČSP

Z duchovního hlediska možná nejsi tak daleko, jak by sis představoval, ale díky Bohu jsi stále na cestě. Kdysi ti byla Boží milost zcela cizí, ale nyní už nejsi cizincem, patříš „do Boží rodiny“ (viz Efezským 2:19, ČSP). Pavel

Duchovní růst (2)

„… když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil.“        1. Korintským 13:11, B21

Slabší ve víře mohou mít pocit, že jsou „něco míň“, když se začnou srovnávat. Jeden biblický učitel napsal: „Obdivoval jsem ty slavné sportovce, jejichž dresy visely ze stropu hokejových hal jako kapky vody ze stropu zapařené koupelny. Všichni