Jaký je tvůj vztah s Bohem? (3)

„…neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“ Jan 5:30

Třetí věc, která charakterizuje Kristův vztah s Jeho Otcem, je poslušnost. Ježíš řekl: „…jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal“ (Jan 5:30). Ježíš nepřemýšlel nad svou vůlí

Jaký je tvůj vztah s Bohem? (2)

„…nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“ Jan 5:30

Pro Kristův vztah s Otcem jsou charakteristické tři věci: důvěrnost, závislost a poslušnost.
Dnes se budeme zabývat Jeho závislostí na Otci. „Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho

Jaký je tvůj vztah s Bohem? (1)

„…nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“ Jan 5:30

Vztah, jaký měl Ježíš se svým Otcem, je takový vztah, jaký On chce, abys ty měl s Ním. Tento vztah je charakteristický třemi věcmi. Během několika dalších dní se budeme zabývat každou z nich jednotlivě:
Důvěrnost. Ježíš řekl: „Vždyť Otec miluje

Duch moudrosti

„Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti…“ Izaiáš 11:2

Ježíš potřeboval během své pozemské služby „ducha moudrosti“, když bylo zapotřebí udělat rozhodnutí nebo jednat s nepřítelem. Pokud jsme věřící, tak tentýž duch žije i v nás. Jakub 3:15 říká, že existují tři druhy moudrosti:
1) Přízemní moudrost, která není vždycky

Rozjímej a přemítej

„Rozjímej nad ním ve dne v noci…“ Jozue 1:8

Pastore, jsi vyhublý šéfkuchař? Servíruješ každou neděli zdravá jídla svému sboru, zatímco ty sám duchovně hladovíš? Dovolil jsi, aby tvoje pracovní vytížení ve sboru ukradlo tvůj modlitební život a připravilo tě o čas strávený čtením Písma, který je tak potřebný k budování tebe samotného?