Požehnání z pokání (2)

„Stvoř mi, Bože, čisté srdce…“ Žalm 51:12

Jeden křesťanský autor napsal: „Lidé se někdy bojí, že když se nezmění dostatečně rychle, Bůh s nimi ztratí trpělivost. Obvykle to neřeknou těmito slovy, ale v podstatě se ptají: ‚Kolik může být v mém životě hříchu, než si budu muset začít dělat starosti?‘ Existuje nějaká míra hříchu, která je pro křesťana přijatelná, a pokud ji překročíš, jsi v nebezpečí, jako v případě hladiny rtuti v Michiganském jezeře? Existuje nějaký limit znečištění, jako jej stanoví Úřad pro kontrolu potravin a léčiv? Je ta norma vysoká jako u homogenizovaného mléka, nebo je podobná standardu vyžadovanému u párků v rohlíku, kde je spousta místa pro nezdravé věci? Je možné být křesťanem a přitom vůbec nerůst? Nejde o to, zda Boha omrzí odpouštět nám hříchy. Odpuštění je vždy správnou odpovědí na upřímné pokání. Bůh se nebojí, že by ho někdo mohl zneužívat.“
Nebezpečí nespočívá v tom, že by Bůh na naše upřímné pokání nereagoval. Jde o to, že bychom mohli natolik uvíznout v nebezpečných myšlenkách, které hřích nevyhnutelně vyvolává, že bychom se stali bezcitnými, samolibými a prostě neschopnými činit pokání. A právě kvůli tomu je nutno brát hřích vážně.
Misionář Frank Laubach kázal evangelium jednomu kmeni, který měl za sebou dlouhou historii plnou prolévání krve. Náčelník byl tak pohnut, že se na místě kál a přijal Krista. Pak se s díky obrátil k Laubachovi a řekl: „To je úžasné! Koho mám pro vás zabít?“ Takový byl jeho výchozí bod. Jen Bůh ví, jaký je výchozí bod každého z nás. Jaký je ten tvůj?

Požehnání z pokání (1)

„… neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?“ Římanům 2:4

Když se ocitneš na špatné cestě, pokání ti umožní otočit se a vydat se zpět správným směrem. Jaké požehnání! Pokání nezvyšuje Boží touhu být s tebou, zvyšuje ale tvou schopnost být s ním. Někdy si myslíme, že musíme činit pokání,

Jak zjistit, kdo patří do tvého života

„V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ Přísloví 17:17

Ať žiješ kdekoli a živíš se čímkoli, ať „sekáš maso, chleba pečeš, se svícny se na trh vlečeš“, budeš se setkávat s těmito třemi typy lidí:1) Kritici. Přiznejme si, že většině lidí vyhovuje stávající stav věcí. Nejenže se bojí změn,

Pěstuj v sobě chuť na Boží slovo

„Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš! Sladší než med je to pro má ústa.“ Žalm 119:103

To, že si dnes pochutnáváme na zelenině, kterou jsme v dětství nenáviděli, svědčí o tom, že si v dospělosti dokážeme vypěstovat chuť na zdravé a životodárné potraviny. A protože Bible je potravou pro duši, můžeš si

„Cokoli“

„… cokoli má dobrou pověst, … o tom přemýšlejte.“ Filipským 4:8, B21

Apoštol Pavel nás poučuje, jak máme živit svou mysl: „… cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte“ (Filipským 4:8, B21).John Ortberg napsal: „Pozoruhodné na tomto pokynu je