Osm principů, podle kterých máme žít

„Můj synu, ať toto ti nesejde z očí… To dá tvé duši život…“ Přísloví 3:21-22

Lidé, kteří si stanoví cíle, dosáhnou mnohem více věcí než lidé se stejným vzděláním a schopnostmi, kteří neplánují. Měj toto na mysli a zabuduj těchto osm principů do svého života:
1) Rozhodni se, co chceš. Ale nejdříve

Rozhodl se zachránit tě!

„Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže…“ Matouš 27:42

Když pastor představil hostujícího mluvčího, jeden starší kazatel přišel ke kazatelně a vyprávěl tento příběh: „Otec, jeho syn a kamarád jeho syna plachtili podél pobřeží Pacifiku, když bouře převrhla jejich člun a strhla je všechny do oceánu. Otec popadl záchranné lano a ve zlomku vteřiny

Vědět, co „je také psáno“

„Ježíš mu pravil: ,Je také psáno‘…“ Matouš 4:7

Po požehnání přichází bitva! A Ježíš nebyl výjimkou. Po Jeho křtu: „…Duch ho vyvedl na poušť“ (Marek 1:12). Po čtyřicetidenním půstu měl hlad. Tehdy přišel satan a řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby“ (Matouš 4:3). Můžeš počítat s tím, že

K čemu jsi povolán? (3)

„Vy jste sůl země…“ Matouš 5:13

Všimni si:
1) Tvé povolání je často spojeno s tím, co tě hluboce znepokojuje. Pro Mojžíše to byl útisk jeho lidu. Proto si toho Bůh použil a povolal Mojžíše, aby vyvedl svůj lid na svobodu. Pro Williama Wilberforce to bylo otroctví. Zasvětil celý svůj život tomu,

K čemu jsi povolán? (2)

„Vy jste sůl země…“ Matouš 5:13

Když Bůh povolal Mojžíše, jednou z Jeho otázek bylo: „Co to máš v ruce?“ (2. Mojžíšova 4:2). Mojžíš držel svou pastýřskou hůl. Ta představovala jeho živobytí; v tom byl dobrý. Představovala jeho příjem; jeho stádo bylo jeho bohatstvím a zabezpečením jeho rodiny. Bůh ho požádal o ochotu