Pracovat pro Boha – Jeho způsobem

„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ Efezským 2:10

Bůh měl plán pro tvůj život dříve, než ses narodil. Opravdu, proto tě přivedl na tento svět. Jeho cílem nebylo jednoduše tě udržovat „zaměstnaného“. On tě chce vidět, jak děláš práci, kterou

Rozhodnutí, rozhodnutí, rozhodnutí!

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine…“ Žalm 25:4

Dokonce i jednoduchá rozhodnutí mohou být stresující. Sledoval jsi někdy dítě, jak zápasilo, jestli si vybrat čokoládovou nebo jahodovou zmrzlinu? A větší rozhodnutí jako, koho si vzít, jakou si vybrat kariéru, koupit dům nebo podstoupit velmi riskantní operaci atd., mohou drásat nervy! Ale můžeš

Zvládnout kritiku správným způsobem (4)

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Římanům 8:31

V okamžiku, kdy zvedneš hlavu nad dav, upoutáš pozornost, ale ne vždy takovým způsobem, jakým bys chtěl. Pouč se od kachny. Zůstává klidná na hladině, odráží se pod hladinou a nechá vodu, aby tekla kolem ní. Čas je na tvé straně. Když se

Zvládnout kritiku správným způsobem (3)

„Je ctí pro muže upustit od sporu…“ Přísloví 20:3

Když přijde na kritiku:
1) Soustřeď se na své poslání a zbav se svých chyb! Mnozí z nás dělají opak; když přijde kritika, změníme své poslání a soustředíme se na své chyby. Pokud utíkáš pokaždé, když uděláš chybu, nikdy ničeho nedosáhneš. Místo

Zvládnout kritiku správným způsobem (2)

„Když mu spílali, neodplácel spíláním…“ 1. Petrova 2:23

Když přijde na zvládnutí kritiky správným způsobem, musíš:
1) Projevit citovou a duchovní dospělost. Vyčerpání může ovlivnit způsob, jakým jednáš, když jsi pod tlakem. Eliáš kvůli tomu upadl do deprese. Královna Jezábel ho vytrvale pronásledovala. Její odpor vyčerpal jeho sílu a způsobil, že