Cítíš se ohrožený?

„Když se pomodlili, otřáslo se místo…“ Skutky 4:31

Jsi v situaci, kdy se cítíš být ohrožený? Pokud ano, všimni si čtyř věcí, které učedníci udělali, když se cítili ohrožení tehdejšími náboženskými autoritami:1) Vtáhli do děje Boha. „Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby…“ (Skutky 4:29). Mluvil jsi o tom s Pánem? Pokud ti problém

Bůh tě „v Kristu“ přijímá, přijmi tedy i sám sebe

„Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré … zcela to schválil.“         1. Mojžíšova 1:31, přel. z angl.

Nemůžeš se s ničím efektivně vypořádat, dokud nepřijmeš, k čemu to slouží – to platí i pro tebe samotného! Slovníkový význam slova „přijmout“ obsahuje: vědomě přijmout; považovat za správné; souhlasit. To

Zanech dědictví

„Správně, služebníku dobrý a věrný…“ Matouš 25:21

Nemůžeš si zvolit okamžik, kdy přijdeš na zem, ani kdy z ní odejdeš, můžeš si ale vybrat, jaké po sobě zanecháš dědictví, pro co si tě lidé budou pamatovat.V pěti letech napsal skvělý koncert pro cembalo. Než mu bylo deset, vydal několik houslových sonát a hrál

Usiluj ve svém manželství o intimitu

„Vezmi si věřícího a měj Pánovo požehnání.“ 1. Korintským 7:39, přel z angl.

Bible nás učí, že základem dobrého manželství není jen každodenní sdílení stejného lože, ale také každodenní sdílení stejných hodnot a cílů. Bez toho je to jako mluvit na sebe cizím jazykem. Nebudeš vždycky souhlasit, ale musíš to přijmout. Pokud chcete

Kroky k uzdravení

„Chceš být zdráv?“ Jan 5:6

Ježíš položil nemocnému muži neobvyklou otázku: „Chceš být zdráv?“ (Jan 5:6). Třicet osm let ho jeho stav činil nepohyblivým, kupoval mu soucit druhých, a to mu možná dávalo důvod si myslet, že není za nic zodpovědný. Ale všichni jsme zodpovědní za dvě věci: za své postoje a za