Dej modlitbám více času

„Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.“         1. Paralipomenon 16:11

V knize Catherine Marshallové The Closer Walk vypráví její manžel Leonard LeSourd o začátku jejich manželství. „Catherine čekaly obrovské změny. Prodala svůj vysněný dům ve Washingtonu a přestěhovala se do Chappaqua, abych mohl dojíždět za svou prací v Guideposts v New Yorku. Mé děti, desetiletá Linda, šestiletý Chester a tříletý Jeffrey, předtím prožily dva velmi těžké roky, kdy se musely přizpůsobovat různým chůvám. Když se pak měly přestěhovat do nového domu v Chappaqua, navíc k ‚nové mamince‘, kterou jim táta přivedl, měly smíšené pocity. Catherinin syn Petr, jemuž bylo devatenáct, procházel obdobím vzpoury na univerzitě v Yale. Catherine a já jsme tedy měli tolik věcí k modlitbám, že jsme začali každé ráno vstávat o hodinu dříve, abychom společně četli Bibli a hledali odpovědi u Boha. Její tehdejší deník ležel při těchto ranních modlitebních časech otevřený vedle nás a ona tam zaznamenávala naše měnící se potřeby a neměnící se Boží věrnost.“ Když rostou životní tlaky, musíš se modlit více, nikoliv méně. Ježíš vstával před svítáním, aby se modlil. Někdy se modlil celou noc. Jindy opustil zástupy i s jejich požadavky, aby se modlil.
Proč se modlit? Protože tvá síla, pokoj, radost a efektivita jsou přímo úměrné času strávenému na modlitbách. Proč se tedy nemodlíme denně? Ze stejného důvodu, proč lidé v lednu začnou chodit do posilovny a v únoru s tím končí. Modlitba vyžaduje disciplínu, kterou máš v rukou jen ty. Zato přináší bohatou odměnu. Fanny Crosby to vyjádřila ve své písni: „Ta čistá radost v každičké chvíli u tvého trůnu strávená! Před tebou klečet na modlitbách, to rozhovor milý dvou přátel blízkých znamená.“

Jak moc jsi „hladový“?

„… dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.“ Žalm 107:9

Úspěšní lidé jsou často jen lidé, kteří měli o trochu větší hlad a žízeň po úspěchu než my ostatní. Po čem jsme my toužili, o to oni usilovali. Napoleon se narodil v chudobě. Spolužáci ve škole se mu posmívali. On se

Vybírej si moudře své boje

„Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát…“ 2. Mojžíšova 18:23

Dobrý generál ví, že je chyba pokoušet se bojovat na příliš mnoha frontách najednou. Když jsi příliš roztažený do šíře, jsi slabší a zranitelnější! A totéž platí v životě. Aby ses vyhnul zbytečnému stresu, nesmíš dovolit, aby tě rozrušila každá maličkost. Jinými

Modlitba za tvé děti

„Děti jsou dědictví od Hospodina…“ Žalm 127:3, B21

Když tě někdo tak moc miluje, že ti odkáže dědictví, měl by sis toho vážit a podle toho s tím dědictvím nakládat. Bible říká, že tvé „děti jsou dědictví od Hospodina“ (viz Žalm 127:3, B21). Tady je tedy modlitba za ně:„Pane, nedokážu ani vyslovit, jak

Požádej Boha o strategický plán

„… uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní…‘“ Izajáš 30:21

Ježíš pochopil strategický plán pro svůj život – vykoupení lidstva – a řídil se podle něj každý den. Proto se mohl na konci svého života modlit: „Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi