Připrav se v předstihu

„Daniel se však rozhodl, že…“ Daniel 1:8, B21

Děláš opakovaně věci, které nechceš dělat, a zabýváš se myšlenkami, které tě svádějí na scestí? Přemáhají tě stále stejná stará pokušení? Mám pro tebe špatnou zprávu: Duchovní znovuzrození nevymaže tvé staré já. Ve skutečnosti zintenzivní boj mezi tvým tělem a duchem. Je tu ale i

Odmítni žít ve strachu (4)

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Římanům 8:31

Abys mohl překonat strach, musíš věřit, že Bůh je s tebou. To je klíčové, abys byl schopen poslechnout ho, když ti říká, abys něco udělal. Jakmile si budeš jistý, že Bůh je s tebou, tvůj strach se zmenší. Když šel David dobrovolně do bitvy

Odmítni žít ve strachu (3)

„… dokonalá láska strach zahání…“ 1. Janova 4:18

Když Bůh říká „neboj se“, v podstatě říká: „Budeš se potýkat se strachem, můžeš ho ale překonat. Můžeš jednat navzdory strachu.“ V Bibli stojí: „… dokonalá láska strach zahání…“ (1. Janova 4:18). Někdy se mylně domníváme, že to znamená, že když budeme Boha milovat dostatečně

Odmítni žít ve strachu (2)

„Hospodin je při mně, nebojím se.“ Žalm 118:6

Bůh tě stvořil pro život plný dobrodružství a umožní ti, aby ses rozvíjel. Ty ale musíš činit odvážné kroky víry. A to nemůžeš dělat, pokud jsi zcela spokojený se svým životem v zóně bezpečí. Nenech se zastavit, ani když máš strach! Přestože cítíš strach, dělej

Odmítni žít ve strachu (1)

„… vždyť strach působí muka…“ 1. Janova 4:18

Ann Landersová, novinářka, která psala sloupky v rubrice Poradna čtenářům, dostávala měsíčně tisíce dopisů. Když se jí ptali, jaký je nejčastější problém čtenářů, odpověděla: „Strach! Lidé se bojí, že přijdou o zdraví, ztratí své bohatství, své blízké. Bojí se života samotného.“ Jestli to dovolíš, strach