Navzdory tobě samému

„Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“ Jan 10:11

Existují dvě věci, ve kterých jsme jako ovce:
1) Bez pastýře, který by nás vedl, se dostáváme do nesmyslných situací, které nás zraňují. Bůh nemá žádné bezvadné ovce. Bible říká: „Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou…“ (Izaiáš

Henry John Heinz

„Její synové povstávají a blahořečí jí…“ Přísloví 31:28

Když bylo Henry Johnu Heinzovi šest let, začal pomáhat své matce starat se o malou zahradu za jejich rodinným domkem. Když mu bylo dvanáct, obdělával už celou zahradu a třikrát týdně používal koně s povozem pro své dodávky do obchodů s potravinami po celém Pittsburgu.

Proč potřebuješ odvahu (3)

„Buď rozhodný a udatný, jednej!“ 1. Paralipomenon 28:20

V roce 1955 byla Rosa Parks uvězněna v Alabamě za to, že odmítla poskytnout své sedadlo v autobuse bílému muži. Bojkoty a krveprolití pokračovaly až do doby, kdy americký Nejvyšší soud prohlásil nerovnoprávnost za nezákonnou. Později Rosa napsala: „Vědomí toho, co musí být uděláno, zbavuje

Proč potřebuješ odvahu (2)

„Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:6

Jozue objevil čtyři důvody, proč potřebuješ být silný a projevovat odvahu. Včera jsme se zabývali prvními dvěma. Dnes se podívejme na další dva:
3) Kvůli druhým. Lidé tě sledují. Chtějí vědět, jestli budeš čelit určité situaci s odvahou, nebo se ohneš ve strachu. Tvoje schopnost projevit

Proč potřebuješ odvahu (1)

„Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:6

Proč Bůh řekl Jozuemu: „Buď rozhodný a udatný…“ Ze čtyř důvodů:
1) Kvůli Jozuemu samotnému. Bůh do Jozueho investoval hodně; budoucnost celého národa spočívala na jeho ramenou. A protože Bůh hodně investoval i do tebe, musíš věřit tomu, že Jeho vůlí je, abys měl úspěch. Pokud