Sůl a světlo

„Vy jste sůl země… Vy jste světlo světa.“ Matouš 5:13-14

Kristovi kritikové řekli pravdu, když prohlásili: „Svým učením pobuřuje lid…“ (Lukáš 23:5). Kritikové apoštolů řekli pravdu, když o nich prohlásili: „Ti, kteří pobouřili celý svět…“ (Skutky 17:6). Ježíš a jeho učedníci byli druhem lidí, kteří spíše žili podle úsloví: „Udělejme s tím něco,“

Prostě jeď a nech Boha, ať tě vede!

„Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď…svou cestu přede mnou učiň přímou.“
Žalm 5:8

Hannah Whitall Smith píše: „Boží hlas bude vždycky v souhlasu se svou podstatou nezávisle na tom, kolika způsoby On může mluvit. Může existovat mnoho hlasů, ale poselství může být pouze jediné. Když mi Bůh řekne jedním hlasem, abych

Když „pomáhání“ ubližuje

„Kdo řekne svévolníkovi: ,Jsi spravedlivý,‘ na toho bude láteřit lid…“ Přísloví 24:24

Už jsi někdy lhal kvůli tomu, abys zachránil dobrou pověst někoho, koho miluješ? Nebo abys něco ututlal? Nebo jsi spěchal na „pomoc“, aniž bys byl požádán? Nemluvíme o skutcích soucitu, kde pomoc je opravdu zapotřebí, mluvíme o „umožňování“, což je ničivý

Bůh se o tebe postará!

„Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe…“ Žalm 55:23

Gladys Aylward, misionářka v Číně před více než padesáti lety, byla přinucena k útěku, když Japonci obsadili Yuncheng. Pouze s jedním pomocníkem vedla sto sirotků přes hory směrem ke svobodné Číně. Během cesty ji sevřel strach. Poté, co prožila bezesnou noc, stála

Finanční plánování

„Jdi k mravenci, lenochu…opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.“   Přísloví 6:6-8

Roky, kdy vyděláváš peníze, jsou omezené, proto je nepromarni. Pohni s sebou, dokud můžeš!
Někteří křesťané si myslí, že jakákoliv zmínka o penězích je tělesná; výsledkem je, že skončí polapení špatným plánováním a zavádějící duchovností.