Oslovit zraněné

„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ Lukáš 19:10

Obecně platí, že první věcí, kterou u zraněných lidí zaznamenáš, je jejich problém. Pokud však nahlédneš „za oponu“, Bůh ti umožní spatřit potenciál takového člověka. V americkém Kentucky začínají každé dostihy hymnou „Moje stará domovina Kentucky“. Většina lidí však neví, že

Překonej mentalitu bezmoci

„Viděli jsme tam zrůdy … a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky…“        4. Mojžíšova 13:33

Ať jdeš kamkoliv, neseš si s sebou svou mentalitu. Čtyři sta let zajetí v Egyptě vybudovalo v Izraelcích mentalitu otroků. Kvůli tomu, že tak dlouho žili pod cizí nadvládou, se nikdy nenaučili přijímat rozhodnutí. Nejlépe fungovali,

Modlitba ti umožňuje přístup k Bohu

„V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.“ Efezským 3:12

James Kennedy řekl: „Četl jsem zajímavou knihu. Napsal ji nevěřící člověk, který se snažil zdiskreditovat křesťanskou víru. Navzdory tomu, že nevěřil, napsal něco zajímavého o modlitbě: nazval ji ‚nejneuvěřitelnější namyšleností v dějinách lidstva‘. Konstatoval, že kdyby člověk

Začni hned

„Na tváři rozumného se zračí moudrost, ale oči hlupáka těkají po končinách země.“    Přísloví 17:24

Úspěšní lidé mají jednu společnou věc – vypěstovali si zvyk dělat věci, které neúspěšní lidé nejsou ochotní dělat. Všichni chceme více peněz, ale ne všichni chceme více pracovat. Všichni bychom byli rádi štíhlí a měli pěknou postavu, ale

Budování opravdových vztahů

„… miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.“ Jan 13:1

Lidé každodenně tráví hodiny na sociálních sítích jako je Facebook. V mnoha případech to dělají proto, že jsou osamělí. Na takovém způsobu komunikace není nic špatného. Ve skutečnosti sociální média nabízejí církvi jeden z nejlepších