Vyskoč ze „škatulky“

„Kolikrát… činili výčitky Svatému Izraele.“ Žalm 78:40-41

Bible říká: „Kolikrát mu v poušti vzdorovali, jakou trýzeň působili mu v tom pustém kraji! Zas a zase pokoušeli Boha, činili výčitky Svatému Izraele. Nepřipomínali jeho sílu…“ (Žalm 78:40-42). Izraelci na poušti neustále podněcovali Boží hněv a zarmucovali Boží srdce. Jak? Tím, že snižovali jeho moc.

Buď opravdový

„… nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné.“1. Korintským 10:13, B21

Problém není jen v tom, že hřešíme, jde také o to, že o tom nemůžeme mluvit. Máme rádi příběhy o lidech, kteří hřešili v minulosti, protože mají šťastný konec. Představ si, že bys přišel k poradci a řekl

Na koho se můžeš spolehnout?

„O Timoteovi … dobře víte, jak se osvědčil…“ Filipským 2:22

Bůh ti bude věrný za jakýchkoli okolností. Na koho jiného se, lidsky řečeno, můžeš spolehnout? Pavel napsal: „… všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn

Buď radostný

„… abychom mohli jásat a radovat se po všechny své dny.“ Žalm 90:14, ČSP

Kristově věci neprospívá, když jeho následovníci vypadají utrápeně. Možná namítneš, že máš problémy. Ty ale má každý. Pavel byl ve vězení, když napsal: „Radujte se v Pánu vždycky…“ (Filipským 4:4). Dávat najevo radost je něco, co děláš navzdory okolnostem,

Sdílení života s druhými

„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.“Židům 10:24

Robert Putman pronesl ohromující prohlášení: „V zásadě platí, že pokud nepatříte k žádné skupině a rozhodnete se k nějaké připojit, o polovinu tím snížíte riziko, že během následujícího půl roku zemřete.“ Těžko si představit, že by někdo