Vyučuj své děti

„… aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě…“ 5. Mojžíšova 4:40

Jako rodič neustále předáváš svým dětem své hodnoty, tak to dělej takto:1) Nech je, ať vidí, jak se modlíš. Pomoz jim pochopit, že modlitba je způsob, jak budovat celoživotní přátelství s Bohem. Oni toto přátelství budou potřebovat, až nebudeš

Výhody nesobeckosti

„… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ Filipským 2:4

Nesobeckost pro tebe udělá tři věci:1) Zlepší kvalitu tvého života. Budeš si života vážit a porozumíš jeho vyšším hodnotám. Vidět lidi v nouzi a dávat jim, aby byly jejich potřeby naplněny, dává mnoha věcem perspektivu. Jeden vedoucí napsal:

Mít v modlitbách důvěru

„Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší…“ 1. Janova 5:14

Jeden vedoucí napsal: „Můj táta byl vytížený muž. Aby ses mu dovolal do práce, musel jsi volat přes ústřednu, pokud jsi neměl jeho soukromé číslo. To dal jen několika obchodním partnerům, ale mělo ho také každé z jeho dětí. Věděli jsme, že

Usiluj o čestnost

„Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.“ Přísloví 11:3, B21

Ježíš řekl: „… miluj svého bližního jako sám sebe“ (Matouš 19:19). Ale abys mohl milovat sám sebe, musíš si nejprve umět sám sebe vážit. A sebeúcta je založena na osobní čestnosti. Spisovatel Ted Engstorm ve své knize Integrita vypráví následující příběh: „Pro

Jak se vyvarovat pádu

„Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.“ Žalm 15:5

V Bibli čteme: „Z často káraného se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se, nebude pomoci.“ (Přísloví 29:1, B21). Král Šalomoun měl pověst nejmoudřejšího muže, který kdy žil. Napsal tato slova, bohužel ale podle nich nežil, takže tvrdě narazil. A jestliže se to mohlo stát