Upřete svůj pohled na Ježíše

„Myslete na to, co všechno On musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.“ Židům 12:3

Cítíte se nepochopeni? Nejste sami! Tím nejméně pochopeným jedincem, který kdy žil, byl Ježíš. Kritici vtipkovali o Jeho narození, diskutovali o Jeho božském původu, opovrhovali Jeho záměry, spílali Jeho učení, byli podezíraví vůči Jeho

Pokoj – to je vaše dědictví!

„Pokoj vám zanechávám.“  Jan 14:27

Pavel řekl: „A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův“ (Koloským 3:15). Pokoj je vaše dědictví. Ježíš pravil: „Pokoj vám zanechávám.“ Slova zanechávat, odkazovat jsou používána při výkonu poslední vůle. Když někdo zemře, zanechává své nejcennější vlastnictví lidem, které miluje; nenechává jim odpad. Ježíš nám zanechal svůj

Než se ponoříte

„Vyžaduje to určitou způsobilost a milost. Manželství není pro každého.“ Matouš 19:11 (přel. z angl.)

Jeden učitel třetího stupně dostal tuto úsměvnou esej o Benjaminu Franklinovi: „Benjamin Franklin se narodil v Bostonu, ale tam se mu nelíbilo, tak odcestoval do Filadelfie. Když vystoupil ze člunu, šel po ulici a koupil si bochník

Důležité principy vedení

„Neboť jsem tě vyvolil.“  Ageus 2:23

Za roky, kdy Angie Ward byla vedoucí výcviku, získala tucty dobrovolníků pro službu. Říká, že většinou slyšela stejné výmluvy: „Nejsem vedoucí…nevím nic o dospívajících…nejsem extrovert“ (nebo jak Mojžíš řekl Bohu: „Pošli někoho jiného.“). Místo, aby se je pokoušela přesvědčit jiným způsobem, říká jim, že mají pouze

Přivádět na pravou cestu se správným postojem

„Upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, …přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti.“ Galatským 6:1

Slovo „provinění“ pochází ze slov „krok mimo“, což znamená udělat krok špatným směrem nebo udělat chybu v úsudku nebo provedení. Když ztratíte pevnou půdu pod nohama nebo uklouznete na zledovatělém chodníku, neměli jste v úmyslu