Jak vyladit své myšlenky

„Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista…“        2. Korintským 10:5

Nikdy nebudeš lepší, moudřejší nebo šťastnější než tvé myšlenky, které v tobě působí a ovlivňují tě. Možná si říkáš: „Nemohu si pomoct; ty myšlenky mi prostě přicházejí na mysl.“ Ale ano, můžeš si pomoct! „Zbraně našeho boje … mají od Boha

Výsledek záleží na tobě

„… nedovol, aby tě tento svět utvářel k svému obrazu…“        Římanům 12:2, přel. z angl.

Výsledky svého života určuješ jen ty sám. Bůh nikomu jinému nedal pravomoc rozhodovat, co si v životě zvolíš. Když se věci nevyvíjejí v náš prospěch, často hledáme důvod jinde. Říkáme stejně jako Eva: „Ďábel mě donutil.“ Ne, Ježíš

Selhání a úspěch

„Sám Bůh nebes nám dopřeje úspěch.“ Nehemjáš 2:20, ČSP

Jestli chceš svá selhání proměnit v úspěchy, musíš udělat dvě věci: 1) Uvědomit si, že Bůh chce, abys byl úspěšný, protože jsi jeho dítě. Když se nad tím zamyslíš – který dobrý a milující rodič by nechtěl úspěch svých dětí? Tváří v tvář

Zůstaň, i když se ti chce odejít (4)

„Na Hospodina slož svoji starost…“ Žalm 55:23

Odevzdej své manželství Bohu. Posledním slovem v celé záležitosti musí být jeho slovo! Je dobré vyhledat odbornou pomoc, ale dokud nepředáš vlastnictví svého manželství Bohu do rukou, ještě jsi nezkusil nejlepší variantu. Ptáš se, co to prakticky znamená? Dvě věci: 1) Přestaň Bohu předepisovat, co má

Zůstaň, i když se ti chce odejít (3)

„Vy se modlete takto: … Staň se tvá vůle…“ Matouš 6:9–10

Zde jsou další dva užitečné klíče k vyřešení manželského konfliktu: 1) Nech Boha, aby řídil tvé modlitby. Modlitba může mít otevřený nebo uzavřený konec. Pokud si myslíme, že náš pohled je jediný správný, modlíme se uzavřené modlitby. V nich Boha žádáme, aby