Očekávej velké věci od Boha

„Až potud nám Hospodin pomáhal.“ 1. Samuelova 7:12

Bible říká: „I vzal Samuel jeden kámen a položil jej… Dal mu jméno Eben-ezer (to je Kámen pomoci) a prohlásil: ‚Až potud nám Hospodin pomáhal‘“ (1. Samuelova 7:12). Když končí tento rok a ty se díváš zpět, co vidíš? Pomníky selhání? Promarněné příležitosti? Když dojde

Milost doma (2)

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření“ 2. Korintským 5:17

Zde jsou tři další kroky k tomu, jak jednat se svým partnerem s milostí:
2) Dívej se na něj jako na bytost stvořenou Bohem. Zaměřit se na partnerovy chyby nepomůže ani jednomu z vás. Farizeové viděli jen to nejhorší na ženě, kterou

Milost doma (1)

„A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…“
Římanům 5:20

V manželství potřebuješ mnoho milosti. Dokonce i v těch nejlepších vztazích se přihodí věci, které zapříčiní spory a zranění.
Terapeut Michael Sytsma o svém manželství řekl: „Než jsem se oženil, Bůh mi oznámil: ‚Miku, v tvém

Promlouvej slova o životě a zdraví

„Mírný jazyk je stromem života…“ Přísloví 15:4

Jakub píše: „Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná“ (Jakub 1:26). Básník napsal: „Říkám věci, které bych nikdy říkat neměl, protože chci být slyšen a bez nich bych nikdy slyšen nebyl.

Jak rychle rostou!

„…nepromarněte tento čas…“ Efezským 5:16

Pamatuješ si, jak sis přál, aby tvé děti byly dospělé? Najednou jsi ohromený, jak rychle se to děje. Pravda je taková, že odejdou a nechají po sobě opuštěné a tiché místo.
Bob Benson to vyjádřil dojímavě: „Na cestě domů jdu kolem mnoha budov; některé jsou pěkné, některé