Buď opatrný na to, komu se svěřuješ (1)

„Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.“ Kazatel 4:10

Bůh pro nás nikdy nezamýšlel „sólovou jízdu“. Všichni občas potřebujeme pomoc a povzbuzení. Buď ale opatrný na to, komu se svěřuješ.1) Nechoď za nikým, kdo si s tvým problémem nedokáže poradit. Když s takovým člověkem sdílíš svou situaci, možná zažiješ

Tvoje správcovství nekončí u hrobu

„Dobrý zanechá dědictví vnukům…“ Přísloví 13:22

Mnoho lidí váhá se sepsáním poslední vůle. Podvědomě se obávají, že jakmile to udělají, „natáhnou bačkory“. Podle Bible to tak ale není! Jednou z věcí, kterou nám Bůh v Písmu zaslibuje, je dlouhý život: „Bázeň před Hospodinem přidává dnů…“ (Přísloví 10:27). S tímto vědomím si tedy raději

Modlíš se za milovaného, který není spasený?

„… má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul…“ 2. Petrova 3:9

Jestli se modlíš za blízkého člověka, který není spasený, zde je biblické zaslíbení, na které se můžeš postavit: „… má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání“ (2. Petrova 3:9).

Četba Bible ti změní život

„Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo…“ Žalm 119:130

Brian Hardin vyprávěl, že mu v prosinci 2005 Bůh řekl, aby umístil na internet zvukovou Bibli. Napsal o tom: „Když jsem na Silvestra předčítal svůj první podcast, řekl jsem: ‚Jsem Brian a nemám žádné zkušenosti s vysíláním. Opravdu nevím, co dělám, ale mám v

Boží plán obnovy pro tebe

„Pronásleduj! Jistě dostihneš a jistě všechny vysvobodíš.“ 1. Samuelova 30:8

V Božím slově je zaslíbení, že můžeš být vysvobozený ze všeho, na čem jsi dnes závislý. A nejen to! Můžeš získat zpět to, co jsi ztratil, nebo dokonce něco lepšího. Jak? Tak, že uděláš to, co udělal David, když mu Amálekovci zničili dům