Žijte, než zemřete!

„Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí.” Přísloví 27:1

V Poslední úpravě Chuck Swindoll píše: „Letadlo mířilo k New Yorku, byl to rutinní, obvykle velmi nudný let. Ale tentokrát to bylo jinak. Když začalo přistávat, pilot zjistil, že podvozek nejde vysunout. Pokoušel se o to znovu a znovu, ale neúspěšně. Potom

Dar pokání

„Dal jsem jí čas k pokání…” Zjevení 2:21

Když vám Bůh řekne, abyste činili pokání, dá vám čas a milost to učinit. Pokud to neuděláte, přijdou následky. „Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit… Hle, sešlu na ni nemoc a do velkého soužení uvrhnu ty, kteří s ní cizoloží…”

„Dej Bohu ty otěže”

„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.” Přísloví 3:5

Cliff Shimmels říká: „Když jsem byl malý, můj otec měl koňské spřežení. Jednoho dne mi řekl: „Synu, chtěl bys je řídit?” Tak jsem vzal otěže. Ovládal jsem je. Řídil jsem. Ale bylo to příliš pomalé, což mě obtěžovalo. Tak jsem zamlaskal na koně

„Znal jsem tě, když…”

„Což to není ten tesař…?” Marek 6:3

Buďte opatrní na ty, kteří rádi říkají: „Znal jsem tě, když…,” ve snaze dát vám nějakou nálepku nebo vás omezit. Když šel David dobrovolně bojovat s Goliášem, jeho víra zahanbila jeho velkého bratra Eliaba, důstojníka v armádě krále Saula. Eliab si pravděpodobně myslel: „Jestli můj malý

Máte vizi? (3)

„Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli…” Abakuk 2:3

Když vám Bůh dá vizi, také vám k tomu dá zaopatření, které potřebujete k naplnění této vize! Často si použije něčeho, co už máte a nevíte o tom, nebo se vám to nezdá přiměřené k tomuto úkolu. Když učedníci byli postaveni