Nepoddávej se hořkosti

„Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost…“    Efezským 4:31

Když přijde na hořkost, zde jsou dvě věci, které si potřebuješ pamatovat:
1) Je nakažlivá. Jsi součástí Kristova těla. Takže to, co se stane tobě a v tobě, ovlivňuje ty, kteří jsou s tebou

Síla vytrvalosti (2)

„V konání dobra neumdlévejme…“ Galatským 6:9

Existuje legenda o vojákovi, který byl předveden k vojenskému soudu před Alexandra Velikého. Voják byl přesvědčen, že rozsudek byl nespravedlivý a proto požádal o odvolání. Dobyvatel mu oznámil, že neexistuje nikdo vyšší, komu by mohl postoupit jeho případ. „V tom případě,“ odpověděl voják, „požádám, aby můj případ

Síla vytrvalosti (1)

„V konání dobra neumdlévejme…“ Galatským 6:9

Jedním z nejvýznamnějších témat Bible je vytrvalost. Pavel, který odmítl přestat, napsal: „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas“ (Galatským 6:9). Ralp Waldo Emerson řekl: „Velká většina lidí je svázaných v začátcích.“ Jsi jenom začínající, nebo jsi také ten, kdo věci dokončí? Když nadšení

Zůstávej v postoji vděčnosti

„…nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ Žalm 103:2

Spisovatel Philips Yancey píše: „Během mé první návštěvy národního parku Yellowstone obklopily zástupy turistů gejzír, který se jmenuje Old Faithful. Fotoaparáty zamířily jako zbraně, zatímco velké digitální hodiny předpověděly další erupci. Byli jsme v jídelně restaurace a dívali jsme se na gejzír, když hodiny ukázaly, že

Důvěřuj Božímu Slovu, ne svým pocitům

„…posílen vírou vzdal čest Bohu…“ Římanům 4:20

Četl jsi příběh o tom, jak Izák žehnal svým synům, když byl na sklonku života a téměř slepý (viz 1. Mojžíšova 27)? Když Jákob, mladší syn, chtěl část rodinného dědictví, které patřilo jeho staršímu bratru Ezauovi, což byl dvojnásobek, jeho matka Rebeka mu pomohla to ukrást.