Jednejte s tím!

„Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal.“  2. Samuelova 11:27

Když David spáchal cizoložství s Bat-šebou a ona otěhotněla, snažil se za sebou zamést stopy. Nechal zabít jejího manžela Uriáše a potom se s ní oženil, dříve než se dítě narodilo. Vypadalo to, jako by uspěl, až na jeden důležitý

Udělejte to, dokud to ještě jde

„Až si všimnou tvého sedadla, budeš pohřešován.“  1. Samuelova 20:18

Když ztratíte někoho blízkého, uvědomíte si, že vztahy jsou mnohem důležitější než majetek, ale zapomínáme na to ve své honbě za místem na světle. Když se dozvíte, že vám již zbývá jen krátký čas života, jste v šoku a přehodnotíte své priority.

Co vás dusí?

„Chtivost…po věcech…dusí Slovo…“  Marek 4:19

V podobenství o rozsévači Ježíš řekl: „Další jsou, kterým se seje [semeno] do trní. To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným“ (Marek 4:18-19). Všimněte si, že problémem není

Nepočítejte skóre

„Stejně rychle a úplně jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.“         Koloským 3:13 (přel. z angl.)

Jimmy pil na večírku přes míru, a tím uvedl svou ženu Lisu do trapné situace. Příštího rána mu to bylo líto a požádal ji o odpuštění. Souhlasila, ale neustále to znovu vytahovala na světlo. Jednoho dne

Držte se plánu (4)

„Petr mu odpověděl: ,…přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.`“  Matouš 14:28

Petr nešel po vodě sám, šel s Ježíšem. Dnes nás Kristus zve, abychom chodili s Ním a zažívali Jeho zázraky. Proč jich v našich životech nevidíme více? Protože:
1) Nemodlíme se a nevěříme Bohu. Ježíš řekl: „Jestliže zůstanete ve