Bůh je skutečný!

„Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?“ Žalm 27:1

Jakou naději či pomoc mají ateista (bezbožný člověk) nebo agnostik (ten, který věří, že existence jakéhokoliv boha se nedá potvrdit ani vyvrátit)? Žádnou!Spisovatel a autor úvodníků W. O. Saunders si v časopise American Magazine posteskl: „Rád bych vás seznámil s

Můžeš se změnit

„My jsme hlína a ty hrnčíř …“ Izajáš 64:7, ČSP

Díval ses někdy, jak se hrouda hlíny přetváří v něco krásného? Hlína se sama změnit nemůže. Taková moc je v rukou hrnčíře. Izajáš řekl: „My jsme hlína a ty hrnčíř; všichni jsme dílo tvých rukou“ (Izajáš 64:7, ČSP). To znamená, že nemusíš do

Buď zapálený, aktivní a vytrvalý!

„Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači…“ Jakub 1:22

Když Nehemjáš poprvé spatřil zříceniny Jeruzaléma, zaplakal. Poté si vyhrnul rukávy a pustil se do práce. Navzdory ohromující nepřízni a neúnavné opozici obnovil hradby za pouhých padesát dva dnů. Jak je to možné? Protože to byla jeho vize a jeho vášeň!Máš strach říct:

Modlitba za pokoj

„Člověka … chráníš dokonalým pokojem…“ Izajáš 26:3, B21

Zde je modlitba za pokoj: „Pane, tvé Písmo říká: ‚Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe‘ (Izajáš 26:3, B21). Bible říká: ‚Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem‘ (Žalm 29:11). Tvé slovo říká: ‚Pokoj vám zanechávám, svůj

Nauč se být spokojený

„… naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.“ Filipským 4:11

Nespokojenost je past, která tě může chytit a připravit o radost a naplnění. Právě proto Bible říká, že se musíš učit být spokojený za jakýchkoliv okolností. Představa, že větší auto, větší dům nebo větší plat ti přinesou spokojenost, je mýtus. Vždycky