Věř ve svou vizi

„Vyleji svého ducha…“     Jóel 3:1

Bůh promluvil skrze proroka Jóele a řekl: „… vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha“ (Jóel 3:1-2).Bůh pro tebe bez ohledu na tvůj věk a pohlaví má vizi, kterou máš naplnit. Občas

Správnou odpovědí je vděčnost a dík

„Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinil?“ Žalm 116:12, B21

Nejjistějším způsobem, jak zničit svému dítěti vyhlídky na šťastný život, je splnit mu každý rozmar, učit ho, že mu svět „něco dluží“, pěstovat v něm pocit nároku, nikdy mu nedovolit „pracovat v potu tváře“, nenechat ho zažít pocit uspokojení z

Červená a zelená (3)

„To je ta cesta, jděte po ní.“ Izajáš 30:21

Kdosi zavtipkoval: „Když se Kolumbus vydal na cestu, nevěděl, kam jede. Když dojel, nevěděl, kde je. A když se vrátil nevěděl, kde byl.“ Všichni potřebujeme vědět, jakým směrem se vydat, zda se máme přestěhovat, přijmout určitou pracovní nabídku či vstoupit do vztahu a podobně.

Červená a zelená (2)

„Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít…“ Žalm 32:8, B21

Vincentova touha sloužit ho zavedla do belgických dolů, kde kázal horníkům, krmil hladové a získal si tak místo v lidských srdcích. Kostel, kde sloužil, byl do posledního místa plný lidí, kteří toužili dozvědět se o Ježíšovi. Jeho nadřízení s ním však

Červená a zelená (1)

„… pokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil.“ Skutky 16:7, B21

Když ti Bůh dá zelenou, tak musíš jít. Když ti ukáže červenou, musíš zastavit. „Procestovali Frygii a Galacii, protože jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii. Když se přiblížili k Mysii, pokoušeli se jít do Bitynie, ale