Vypořádej se s překážkami (2)

„… abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu…“  Římanům 14:13

Dalšími překážkami, které musíš odstranit, abys mohl lidi získat pro Krista, jsou:
1) Nuda. Ježíš není nudný, ale náboženství někdy ano. Jedna paní usnula během kázání. Pastor ukázal na muže sedícího vedle ní: „Prosím, probuďte tu ženu!“ Ten muž odpověděl: „Vy

Vypořádej se s překážkami (1)

„… abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu…“  Římanům 14:13

Chceš-li získávat lidi pro Krista, možná budeš muset odstranit určité překážky. Lidé odmítají náboženství z mnoha důvodů, a některé z nich jsou dokonce oprávněné:
1) Pokrytectví. Přemýšlej o dvanácti učednících: jeden z nich Ježíše zradil, druhý ho zapřel a třetí o

Tvým posláním je sloužit

„… od naděje evangelia … jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.“ Koloským 1:23

Kdo jsem? Jaké je moje povolání? Apoštol Pavel, jenž sám o sobě řekl: „… nejsem v ničem pozadu za těmi veleapoštoly“ (2. Korintským 11:5), odpovídá jednoduše: „Já jsem Pavel. Mým posláním je sloužit. Jsem služebníkem evangelia a těla

Pro všechno na světě, ovládej se!

„… muž, který se neovládá…“ Přísloví 25:28

Chlapec řekl: „Tati, on mě přinutil, abych to udělal. Byl na mě zlý.“ Ve snaze naučit syna zodpovědnosti, otec odpověděl: „Synu, musíš se naučit, že jsi strážce dveří vlastního života. Máš za ně zodpovědnost. Nic se nedostane dovnitř nebo ven bez tvého svolení.“
To je

Nikdy se nepřestaň učit

„… potřebujete, aby vás někdo učil…“ Židům 5:12

Marlene LeFever žertovala: „Stát se dobrým učitelem je snadné. Prostě se připravuješ a připravuješ, dokud se ti čelo neorosí kapkami krve.“
Charlie Chaplin byl ve dvacátých letech minulého století nejslavnějším člověkem na světě. Narodil se v chudobě, pracoval v divadle, aby se uživil, a