Neustávej v modlitbách

„… v modlitbách neustávejte.“ 1. Tesalonickým 5:17

Nechal ses odradit a přestal ses modlit za problém? Pokud ano, pak dnešní slovo pro tebe zní: „… v modlitbách neustávejte“ (1. Tesalonickým 5:17). Bůh ti nemusí odpovědět tak, jak si představuješ, ani podle tvého časového plánu. Slíbil ale, že pokud se modlíš podle Božího slova,

Jdi zpátky ke kříži

„… ale my kážeme Krista ukřižovaného.“ 1. Korintským 1:23

Jeden vesnický kněz ve středověku řekl shromáždění: „Vraťte se sem večer na speciální kázání o Ježíši.“ Lidé skutečně přišli. K jejich překvapení však v kostele nesvítily žádné svíčky. Potmě nahmatávali cestu do lavic a posadili se. Kněze nikde neviděli. Pak ho uslyšeli, jak prochází

Usiluj o bezúhonnost

„Bezúhonnost a přímost mě chrání…“ Žalm 25:21

Bobby Jones je považován za jednoho z nejlepších golfistů v historii. Ale více než všemi svými vítězstvími na golfovém hřišti se proslavil tím, co se stalo v roce 1925 na turnaji US Open.Jones se přiznal, že se neúmyslně dotkl svého míčku. To znamenalo penalizaci jedním úderem

Můžeš začít znovu

„Nepřemítej o minulosti … buď v současnosti.“ Izajáš 43:18, přel. z angl.

Ačkoliv je pravda, že všichni selháváme, je tady něco, co stojí za uvážení: Můžeš být úspěšně neúspěšný. Jak? Tak, že se poučíš ze svých neúspěchů a získáš tak více síly a moudrosti. Když se vzdáš budoucnosti kvůli své neúspěšné minulosti, utopíš

Přesvědčení a důvěryhodnost (2)

„Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.“ Přísloví 11:3

Druhou kvalitou, kterou musíš být vybaven, když jednáš s lidmi, je důvěryhodnost. Když ti lidé důvěřují, budou ti naslouchat. Jestliže máš dobrou pověst, pak v začátcích vztahu důvěra funguje i přes případné pochybnosti. Ovšem aby sis důvěru udržel, musíš prokázat svou důvěryhodnost (spolehlivost,