Učit se chodit vírou

„…chodíme vírou, ne tím, co vidíme.“ 2. Korintským 5:7, přel. z angl.

Je čas „dát se do toho“, když ti Bůh říká tutéž věc ve třech rozdílných obdobích: „Spravedlivý bude živ z víry“ (viz Abakuk 2:4, Římanům 1:17, Galatským 3:11). Toto není návrh pro teologickou diskusi; to je Jeho vůle pro tvůj život.

Tak, jak to je

„Snášejte se navzájem a odpouštějte si…“ Koloským 3:13

Byl jsi někdy v prodejně levného zboží, kde je zboží označeno visačkou „s drobnou vadou“ nebo „k prodeji tak, jak to je“? Neřeknou ti, kde je závada. A když to koupíš, nemůžeš to vrátit. Pro případ, že sis nevšiml, buď si jistý, že my všichni

Setřes to

„Ale Pavel setřásl hada do ohně…“ Skutky 28:5

Jeden příběh vypráví o farmářovi, jehož mula spadla do nepoužívané studny. Protože ji neměl jak dostat ven, rozhodl se ji tam pohřbít. Měl hodně hlíny a začal ji po velkých dávkách sypat na mulu. Ale mula, místo toho, aby pod ní ležela, začala kopat a

Učiň z modlitby zvyk (2)

„Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.“ Žalm 66:19

Žalmista napsal: „Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost“ (Žalm 66:18-19). Povahové chyby, na kterých pracuješ, a tvůj sklon občas klopýtnout tě nevylučují z Božího požehnání. To dělá hřích, který „si

Učiň z modlitby zvyk (1)

„Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu…“    Daniel 6:11

Petr, kterého si Bůh použil k vybudování církve, i Jan, kterého si Bůh použil k napsání knihy Zjevení, si ve svém denním programu dělali čas na modlitbu. „Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední