Kde je Bůh, když zuří bouře?

„Po mnoho dní se neukázalo ani slunce ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme.“    Skutky 27:20

Jsou chvíle, kdy ti může připadat, že Bůh je daleko. Když se modlíš, připadáš si ve svých problémech opuštěný. A nejenom opuštěný, ale i vystrašený, a dokonce bez naděje.Pavel ten

Směřujme k dospělosti

„Proto … směřujme k dospělosti.“ Židům 6:1

Všichni jsme na tom stejně – máme k dispozici sto šedesát osm hodin týdně. Pokud ale jediný čas, který věnuješ svému duchovnímu růstu, je čas, který v neděli ráno strávíš v církvi, pak nikdy nevyrosteš z duchovního dětství. Zamysli se nad tím. Malé dítě se nemůže

Vzkříšení je něco, v co můžeš věřit!

„… mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý…“ Skutky 1:3, B21

Důkazy o Kristově vzkříšení byly zkoumány mnohem pečlivěji než důkazy o jakémkoliv jiném historickém faktu!Zkoumaly jej a zvažovaly největší vědecké kapacity, mezi něž patřil i Simon Greenleaf, který působil v letech 1833-1848 jako děkan právnické fakulty Harvardské univerzity. Přispěl k věhlasu harvardské

Být tady (4)

„Berte na sebe břemena jedni druhých…“ Galatským 6:2

Raymond Vath řekl: „Musíme pro druhé udělat to, co pro sebe nemohou udělat sami, ale nemáme za ně dělat to, co oni sami pro sebe dělat nechtějí. Problém je nalézt v tom moudrost, abychom to uměli odlišit.“ Může se ti stát, že se staneš přehnaně

Být tady (3)

„… abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat…“        2. Korintským 1:4, B21

Jedním ze způsobů, jak povzbudit přítele v krizi, je pomoci mu rozpoznat důležité zdroje:1) Duchovní zdroje. „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená“ (Žalm 46:2). Boží slovo osvětluje temnotu a zmatek. Duch svatý je zdrojem