Kontroluj svůj jazyk

„Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.“ Jakub 3:2

Jedno úsloví říká: „Jsme jako kočky; lížeme se vlastními jazyky!“ Když někdo šíří klepy, dobře si ho zapamatuj. Proč? Protože jestli ti vypráví o někom jiném, bude někomu jinému vyprávět o tobě. Bible nás varuje před

Co po sobě zanecháš?

„Dobrý zanechá dědictví vnukům…“  Přísloví 13:22

Apoštol Pavel po sobě pravděpodobně nezanechal žádné peníze ani majetek. Přesto zanechal odkaz – a to mimořádný! Tím odkazem jsou jeho psané texty, lidé, které získal pro Krista, ti, jež vedl, a jeho trvalý vliv.
Každý den se neviditelným způsobem dotýkáš svým životem životů jiných

Tři překážky

„… odstraňte mému lidu překážky z cesty!“ Izajáš 57:14

V biblických dobách se maratón neběhal na hladkých závodních drahách, ale na stezkách plných překážek, které mohly způsobit, že běžec zakopnul a ztratil závod. Tři překážky, na něž si musíš dávat pozor při běhu svého životního maratónu, jsou:
1) Postoj neodpuštění. „… odpouštějte,

Když ti to Bůh „ukáže“

„Tu se jim otevřely oči a poznali ho…“ Lukáš 24:31

Jednoho dne se Ježíš dotknul očí slepého muže, a ten řekl: „Vidím lidi, vypadají jako stromy, a chodí“ (Marek 8:24). Jinými slovy: „Něco vidím, ale ještě to není úplně zřetelné.“ Ježíš se jej tedy dotknul znovu, zaostřil jeho zrak, odstranil jeho omezení a

Čekej

„A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu.“ Židům 6:15

Když se za něco modlíš, poslední věc, kterou chceš od Boha slyšet, je „čekej“. Ale někdy to Pán dělá. Pokud s ním chceš chodit, musíš se naučit být trpělivý, protože on jedná podle svého časového plánu, a ne podle našeho. Tvé modlitby